Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Ένα ντοκιμαντέρ για την εξέλιξη της εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων


«Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση: μια άλλη εκπαίδευση για τα παιδιά της μειονότητας στη Θράκη» είναι το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Θάνου Αναστόπουλου, που παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων τη δεκαετία 1997 – 2007. Η προβολή της ταινίας 75 λεπτών σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Ξάνθη, εντάσσεται στις πρώτες δημόσιες εκδηλώσεις της νέας φάσης του προγράμματος θα είναι η προβολή της ταινίας. Η ταινία θα προβληθεί Τρίτη 10 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, Τετάρτη 11 Μαΐου στην Κομοτηνή και Πέμπτη 12 Μαΐου στην Ξάνθη.

Το πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, μετά από την αξιολόγηση, την έγκρισή του και την ένταξή του στα προγράμματα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στις 29/7/2010, ξεκίνησε στη νέα φάση του τις εργασίες του Σεπτέμβριο 2010. Έως τον Απρίλιο 2011 έγιναν συναντήσεις ενημέρωσης υπευθύνων του προγράμματος για τη νέα φάση του 2010-2013 και διάλογος με τους εκπροσώπους της εκπαίδευσης και της μειονότητας. Επίσης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία και στα γυμνάσια για την οργάνωση ενίσχυσης της ελληνομάθειας σε ώρες εκτός του κανονικού σχολικού προγράμματος Έγινε πρόταση στις διευθύνσεις των σχολείων να συνεργαστούν για την οργάνωση από το πρόγραμμα ενισχυτικών μαθημάτων ελληνικής σε ώρες πρόσθετες στο κανονικό σχολικό ωράριο. Σε όσα σχολεία η πρόταση έγινε δεκτή, οι συνεργάτες του προγράμματος και οι διευθυντές κάλεσαν τους γονείς και τους ενημέρωσαν για τα μαθήματα που θα γίνουν, τα περιεχόμενα και τη χρησιμότητά τους. Στη συνέχεια έγινε η εγγραφή των μαθητών και η πρόσληψη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν και παρακολουθούν επιμόρφωση.

Παράλληλα, μέχρι τον Απρίλιο του 2011 έγιναν επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, μαθήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας και δράσεις εκτός σχολείου (τα ΚΕΣΠΕΜ). Ολοκληρώθηκαν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ίδρυση των Κέντρων στήριξης του προγράμματος (ΚΕΣΠΕΜ). Αρχές Ιουνίου θα ξεκινήσει η λειτουργία των δύο κεντρικών ΚΕΣΠΕΜ στην Κομοτηνή και την Ξάνθη, με εργαστήρια υπολογιστών, δανειστική βιβλιοθήκη και ηλεκτρονικά παιγνίδια μάθησης, μεικτό και δίγλωσσο προσωπικό. Από το Φθινόπωρο θα ξεκινήσουν τα ΚΕΣΠΕΜ σε μικρότερους οικισμούς και 4 κινητά ΚΕΣΠΕΜ που θα επισκέπτονται τα απομονωμένα χωριά.

http://www.xronos.gr/detail.php?ID=67959

Αναγνώστες

About This Blog

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP