Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Ξαφνική υποστήριξη των ΗΠΑ στη χώρα μας για το Καστελόριζο


Έγγραφη αναγνώριση των ΗΠΑ για τα όρια της υφαλοκρηπίδας στο Κα­στελόριζο, δηλαδή στη θαλάσσια πε­ριοχή που κατεξοχήν αμφισβητείται την τρέχουσα περίοδο από την Τουρκία δι­αθέτει η ελληνική κυβέρνηση.

Το Καστελόριζο αποτελούσε, τους τελευ­ταίους μήνες, ένα από τα κυριότερα θέμα­τα των αδιαφανών συζητήσεων των πρω­θυπουργών Γ. Παπανδρέου και Ρ. Ερντογάν, καθώς η πλήρης κατοχύρωση της υφαλο­κρηπίδας του συγκεκριμένου νησιού ανοί­γει τον δρόμο για την… ένωση των αποκλει­στικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) της Ελλάδας και της Κύπρου και για την εκμετάλλευ­ση κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Η αλλαγή στάσης της Ουάσινγκτον, η οποία από την εποχή του «Βυθίσατε το Χόρα» το 1976 και την κρίση του Μαρτίου του 1987 τηρούσε ουδετερότητα για την υφαλοκρηπίδα, απο­κτά βαρύνουσα σημασία εν όψει των τελι­κών αποφάσεων του πρωθυπουργού για τον διάλογο με την Αγκυρα, αλλά και εν όψει της πιθανής επίσκεψης της υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χ. Κλίντον στην Αθή­να σε δύο εβδομάδες.

Στο Καστελόριζο

Σύμφωνα με έγκυρες διπλωματικές πηγές, η αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας απέ­στειλε στις 17 Σεπτεμβρίου 2010 ρηματική διακοίνωση στο υπουργείο Εξωτερικών με την οποία επιβεβαιώνει, με τον πιο κατηγο­ρηματικό τρόπο, τις ελληνικές θέσεις για το ανατολικό όριο της υφαλοκρηπίδας του νησιωτικού συμπλέγματος του Καστελόριζου. Η επίδοση του επίσημου διπλωματικού εγ­γράφου ήταν το επιστέγασμα των, επί δίμη­νο, «τριγωνικών» υπηρεσιακών συνεννοήσεων μεταξύ της ελληνικής πλευράς, των στελεχών της αμερικανικής πρεσβείας της Αθήνας και των προϊσταμένων τους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι σχετικές συζητήσεις είχαν ξεκινήσει στα μέσα Ιουλίου, όταν το ειδικό ωκεανο­γραφικό σκάφος «Ναυτίλος» θα εγκαινία­ζε τριμηνιαίο κύκλο ερευνών στην ανατολι­κή Μεσόγειο. Το «Ναυτίλος» (R/V Nautilus) χρηματοδοτείται και χρησιμοποιείται από τους αμερικανικούς φορείς Institute for Exploration (IFE), Ocean Exploration Trust (OET) και Center for Ocean Exploration and Archaeological Oceanography (COEAO), κα­θώς και από το Πανεπιστήμιο του Ροντ Αϊλαντ (URI). Πέρα από την αμιγώς επιστημο­νική εργασία, τα συμπεράσματα του «Ναυτί­λου» μελετώνται και από το ειδικό συμβούλιο της νέας Σύμβασης για τη θάλασσα των Ηνωμένων Εθνών. Σε πρώτη φάση, είτε λό­γω άγνοιας είτε λόγω εσκεμμένης υποβάθ­μισης των πολιτικών ζητημάτων Ελλάδας-Τουμκίας, η αμερικανική πλευρά ενημέρω­σε ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει έρευνα νότια και νοτιοανατολικά του Καστελόριζου, χωρίς να διαθέτει σχετική άδεια από την ΕΧΑΕΘ, τη διυπουργική «Επιτροπή Χορή­γησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης». Τα μέ­λη της ΕΧΑΕΘ εξέτασαν με ιδιαίτερη προσο­χή το ζήτημα όχι μόνον λόγω της σημασίας του Καστελόριζου, αλλά και επειδή δημοσι­εύματα του 2006 επέκριναν τον επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος του «Ναυ­τίλου» δρα Ρ. Μπάλαρντ, ωκεανογράφο και απόστρατο του Ναυτικού των ΗΠΑ.

Το υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμι­σε προς την αμερικανική πρεσβεία ότι δεν θα επέτρεπε στο «Ναυτίλος» να διενεργήσει έρευνες χωρίς την άδεια των ελληνικών αρ­χών, καθώς το προτεινόμενο σχέδιο περιε­λάμβανε και περιοχές της υφαλοκρηπίδας της χώρας μας. Γι’ αυτό τον λόγο η Αθήνα αξίωσε τη μετατόπιση των ερευνών ανατολικά, δηλαδή σε περιοχές μέσα στα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Προς τον σκοπό αυτό, τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών προσδιόρισαν, με τις συγκεκρι­μένες γεωγραφικές συντεταγμένες, το ανατολικό όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ζήτησαν το ερευνητικό σκάφος να κι­νηθεί δυτικότερα από τη νοητή γραμμή του ορίου. Πραγματικά, λίγες ημέρες αργότερα, η αμερικανική πρεσβεία αποδέχθηκε τις ελ­ληνικές απόψεις με την αναγραφή των συ­ντεταγμένων, όπως και του όλου ιστορικού των εκατέρωθεν απόψεων, στη σημαντική ρηματική διακοίνωση.

Η ατολμία των κυβερνήσεων.

Με εξαίρεση -πάλι καλά- τους επίσημους χάρτες της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της επίσημης κατάθεσης των ορίων της υφαλοκρηπίδας και των ορίων των χωρικών υδάτων μας στον ΟΗΕ, όπως ορίζει η Σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασ­σας. Κατά καιρούς μάλιστα, διάφοροι πολιτικοί προϊστάμενοι του υπουργείου Εξωτερι­κών άφηναν να διαρρεύσει ότι «δεν θα πέσουμε στην τουρκική παγίδα (!) της οριοθέτη­σης», παραδεχόμενοι προφανώς ότι δεν είχαν το θάρρος αντιμετώπισης της Αγκυρας. Εκτός από το πρόσφατο ανέλπιστο δώρο της ρηματικής διακοίνωσης των ΗΠΑ (με­τά τη γνωστοποίηση των γεωγραφικών συντεταγμένων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Εξωτερικών), η κυβέρνηση Κα­ραμανλή είχε κάνει ένα παρόμοιο «μισό βήμα». Τον Νοέμβριο του 2008, όταν το νορ­βηγικό ερευνητικό σκάφος «M/V Ostervold» πραγματοποιούσε μελέτες στο Καστελό­ριζο βάσει τουρκικής άδειας, η ελληνική πλευρά απέστειλε στην κυβέρνηση του Οσλο έγγραφο με τη γνωστοποίηση των ορίων της υφαλοκρηπίδας. Σε εκείνο το έγγραφο αναγράφονταν οι γεωγραφικές συντεταγμένες πέντε σημείων που καθορίζουντη γραμ­μή οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας από το νοτιοανατολικό άκρο των χωρικών υδά­των του Καστελόριζου.

Εφημερίδα: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΣΕΛ.3 (24.01.2011)

Read more...

Προβοκάτσιες ἀπ’ τή Ρόδο ὥς τήν Ξάνθη…


Πέρασαν τόσες μέρες ἀπό τήν ρίψη τῆς μολότωφ στό τέμενος τοῦ χωριοῦ Παλιό Ἄβατο, κι ἀκόμη τίποτε δέν ἔγινε γνωστό ἀπό τήν Ἀστυνομία σχετικά μέ τούς δράστες. Καί παρότι οἱ ζημιές ἦταν τῆς τάξης τῶν …500 εὐρώ, κάποιοι μειονοτικοί καλοί μας συντοπίτες συνεχίζουν νά τό χρησιμοποιοῦν ὡς σημαία γιά ὅσα «ὑφίστανται» στή Θράκη οἱ μουσουλμάνοι. Παράδειγμα οἱ Ἀλή Τσαβούς καί Σιμπέλ Μουσταφάογλου, πού ἐκπροσωπώντας τό κόμμα D.E.B. τῶν τουρκοφρόνων καί τόν ἀντίστοιχο δημοτικό συνδυασμό γιά τόν δῆμο Κομοτηνῆς κατήγγειλαν τό περιστατικό «ὡς χτύπημα στήν θρησκευτική ἐλευθερία».

Θά ἤθελα ὅμως νά δῶ τά μοῦτρα ὅλων αὐτῶν τῶν εὐαίσθητων ἀνθρώπων μόλις γίνει γνωστή ἡ ἔνορκη κατάθεση τοῦ ἰμάμη τοῦ χωριοῦ, ὁ ὁποῖος – κατά πληροφορίες τοῦ «Ἀντιφωνητῆ» – κατέθεσε ὅτι οἱ δράστες ἦταν μουσουλμάνοι! Αὐτό δηλαδή πού ἐξαρχῆς ἦταν οὕτως ἤ ἄλλως τό πιθανότερο σενάριο.

Καί σάν νά μήν ἔφτανε αὐτό, εἶχαμε καί δεύτερη καραμπινάτη προβοκάτσια μέσα στίς γιορτές, αὐτή τή φορά στόν νέο στόχο τῆς τούρκικης ἐπιθετικῆς πολιτικῆς, τή Δωδεκάνησο. Πληροφορηθήκαμε ἀπό τούς παρακρατικούς μηχανισμούς τῆς Ἄγκυρας (Σύλλογος Ἀλληλεγγύης Τούρκων Δυτικῆς Θράκης – BTTDD) ὅτι τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων «ὀργανώθηκε ἐπίθεση μέ μολότωφ πού προκάλεσε ἐλαφρές ζημιές στόν Πολιτιστικό Σύλλογο Μουσουλμάνων Ρόδου». Προσέξτε τό ρῆμα, «ὀργανώθηκε»! Ποιός δηλαδή τήν ὀργάνωσε; Ὄχι βέβαια κάποιοι χαφιέδες τῆς Τουρκίας… Τό μπαλλάκι πῆρε μετά ἡ «Συμβουλευτική Ἐπιτροπή τῆς Τουρκικῆς Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης» (B.T.T.A.D.K) καί μέ ἕνα πανομοιότυπο δελτίο Τύπου στις 26 Δεκεμβρίου κατήγγειλαν κι αὐτοί τήν ἐπίθεση πού δέχθηκαν τ’ ἀδέρφια τους στή Ρόδο, τόνισαν ὅτι «τέτοιου εἴδους ἐπιθέσεις ζημιώνουν τό περιβάλλον εἰρήνης καί γαλήνης» καί ἄλλα τέτοια πρωτότυπα ἀπό τούς κήνσορες τῶν ἀκροτήτων καί τῶν φανατισμῶν. Ἄξιος καί αὐτωνῶν ὁ μισθός…

Δέν θά σχολιάσουμε ἄλλο τά συμβάντα, μιλοῦν ἀπό μόνα τους γιά τήν τακτική τῆς γείτονος μέσα στήν ἑλληνική Ἐπικράτεια. Ἐκεῖνο πού θέλουμε καί ἀπευθύνουμε στίς ἑλληνικές Ἀρχές εἶναι νά κάνουν τό καθῆκον τους καί νά ὑπερασπίζονται τή δημόσια τάξη καί γαλήνη μέ ἀποφασιστικότητα. Τί ἀπέγινε, λ.χ., μέ τήν ἔρευνα πού διατάχθηκε σχετικά μέ τό δημοσίευμά μας («Α», 1-6-10) γιά τή χρήση τῶν ἀλυτρωτικῶν συμβόλων στό χάτιμ τοῦ Ἐχίνου, παρουσίᾳ τῶν Μέτε – Σάρνιτς; Ἀσκήθηκε κάποια δίωξη κατά τῶν τραμπούκων πού ἐνώπιον τῆς Ἀστυνομίας ἐπιτέθηκαν στό Τρίτο γαλλικό κανάλι στίς Θέρμες τόν περασμένο Μάιο; Γιατί ἄν κι ὁ νόμος ἐφαρμόζεται ἐπιλεκτικά, μέ κριτήριο τό φρόνημα/θρήσκευμα τῶν ἑκάστοτε παραβατῶν του, ζήτω πού καήκαμε…

http://proxeneiostop.org

Read more...

Πράκτορες "νέας κοπής" και εμφάνισης από την ΜΙΤ


Όλοι γνωρίζουμε την ύπαρξη της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών. Όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά πως πρόκειται για μία τεράστια, πολύ καλά οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη υπηρεσία, που έχει απλώσει τα πλοκάμια της τόσο προς την Ασία όσο και προς τα Βαλκάνια. Όλοι μας, επίσης, γνωρίζουμε πως η δράση της ΜΙΤ εστιάζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον (και πολύ μεγάλα κονδύλια) στην περιοχή της Ελληνικής Θράκης, όπου έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο πρακτόρων.

Η ΜΙΤ, κατανοώντας τις ανάγκες που προκύπτουν μέσα σε μία περίοδο που δημιουργούνται πιέσεις για γεωπολιτικές ανακατατάξεις, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ακόμη ισχυρότερο δίκτυο άριστα παραλλαγμένων στο κοινωνικό περιβάλλον πρακτόρων. Οι ανάγκες κάλυψης - συλλογής πληροφοριών, διογκώνονται και η ΜΙΤ αποφάσισε πως αν δεν ακολουθήσει την συγκεκριμένη πρακτική, θα βρεθεί πίσω στον αγώνα της συλλογής πληροφοριών.

Τώρα, γιατί η μυστική υπηρεσία πληροφοριών της γείτονας προχωρά σε μία τόσο "επιθετική" κίνηση, όταν ο πρωθυπουργός της Τουρκίας διατρανώνει τα φιλικά του αισθήματα στο ευρύτερο περιβάλλον των χωρών που γειτνιάζουν με την Τουρκία, είναι απορίας άξιο...
Έτσι, ενσωματωμένους και αφομοιωμένους πλήρως στις τοπικές κοινωνίες μυστικούς πράκτορες θα «φυτεύει» εφεξής η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ στις χώρες που παρουσιάζουν «ειδικό ενδιαφέρον» για την εξωτερική πολιτική της Άγκυρας.
Σύμφωνα με το νέο δόγμα της ΜΙΤ, ύστερα από την «αναδιάρθρωση» της υπηρεσίας υπό τον Χακάν Φιντάν, θα αξιοποιεί σε χώρες-κλειδιά ως…. Τζέιμς Μποντ άτομα τουρκικής καταγωγής ή… συνείδησης, που έχουν γεννηθεί και είναι εγκατεστημένα στις χώρες ενδιαφέροντος και μιλούν άπταιστα την τοπική γλώσσα.
Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν θα πρέπει να μοιάζουν φυσιογνωμικά και εμφανισιακά με… Τούρκους!
Η σκοπιμότητα της επιλογής αυτής είναι κάτι περισσότερο από προφανής, ειδικά τις «πονηρές» μέρες που ζούμε στην ευρύτερη περιοχή…
Από την δική μας πλευρά, φαινόμενα υποβιβασμού της ΕΥΠ (αντίστοιχης υπηρεσίας πληροφοριών της ΜΙΤ) από έντυπα, από κυβερνητικά στελέχη, αλλά και από την ίδια την κυβέρνηση (σκανδαλώδης μειωμένη οικονομική στήριξη σε σχέση με την ΜΙΤ), δημιουργούν εύλογες απορίες για το κατά πόσο οι κυβερνώντες έχουν κατανοήσει την χρησιμότητα της πληροφορίας, κυρίως αυτής που κρίνεται άκρως ευαίσθητη σε εθνικά ζητήματα.
Ευελπιστούμε πως θα υπάρξει μία κίνηση στήριξης της ΕΥΠ, τη στιγμή που η ΜΙΤ αποφάσισε να "επεκταθεί". Εκτός και αν η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου πιστεύει πως η δημιουργία σύγχρονων πρακτόρων εντός της Ελληνικής Επικράτειας, δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών...

Κωνσταντίνος

http://kostasxan.blogspot.com/2011/01/blog-post_4884.html?utm_source=BP_recent

Read more...

Η ελευθερία που απολαμβάνουμε δεν είναι δεδομένη


Eν αντιθέσει με τους δικούς μας “αρμοδίους” οι Τούρκοι εχουν πλήρη συνείδηση ότι το Αιγαίο και τα διάσπαρτα μικρονήσια είναι ο αδύναμος κρίκος στην γραμμή αντιπαραθέσεως.
Με απόλυτη συνέπεια δομούν αεραποβατικό στόλο ελικοπτέρων, πληθώρα ταχέων σκαφών ειδικών επιχειρήσεων και σύγχρονων πλοίων υποστηρίξεως (π.χ. πρόγραμμα κορβεττών MILGEM). Ηδη είναι σε θέση να μεταφέρουν ένα ενισχυμένο τάγμα ΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ελικοπτέρων απο την Μικρασιατική ακτή στα πλησιέστερα νησιά. Ενα προγεφύρωμα στο εσωτερικό μεγάλου νησιού ακόμη και εάν εξαλειφθή σε μερικές ώρες, θα έχει επιφέρει την καταστροφή: Θα πέσουν επάνω οι καλοθελητές σύμμαχοι, ο ελεγχόμενος ΟΗΕ, οι έτοιμοι να “ευχαριστήσουν τους Αμερικανούς” ημέτεροι και θα βρεθούμε να διαπραγματευόμαστε εθνικό έδαφος !
Σαφώς δεν μπορούμε να φυλάξουμε κάθε πιθανό στόχο με τις σημερινές συνθήκες απαξιώσεως της θητείας και την διάλυση των ΕΔ που καλλιεργείται συστηματικά (δεν είναι “παραγωγικές” όπως είπε ο κ. Αντιπρόεδρος) και πιστεύω πως μόνον η ικανή αποτροπή με δυνατότητα “ισοδυνάμου τετελεσμένου” μπορεί να αποσοβήσει παρόμοια σχέδια.
Όσο οι Έλληνες εκλέγουν ηγεσίες που έχουν προαποφασίσει εκχώρηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στέλνουν απέναντι το αντίστοιχης βαρύτητας μήνυμα.

Η Τουρκική πολιτική δεν έχει αλλάξει 1000 χρόνια, από τον Αρπ Ασλαν και την μάχη του Ματζικερτ. Σταθερή επέκταση με τον μικρότερο κίνδυνο.
Μόνο Καραϊσκάκηδες και Κολοκοτρώνηδες τούς χάλασαν τη συνταγή και τους φόβισαν για 100 χρόνια, μέχρι το 1922.
Μετά ξανάρχισαν την επεκτατική πολιτική σε βάρος του Ελληνισμού, με συνεχή προσπάθεια αναθεώρησης των διεθνών συνθηκών και των ελληνικών δικαιωμάτων που αυτές κατοχυρώνουν.
Ο ανατολίτης είναι κουτοπόνηρος, υπομονετικός, παζαρτζής και θρασύδειλος. Το πορτραίτο από έναν που τους ήξερε καλά, τον Μποδοσάκη.
Γι’ αυτό προσφυώς ο Κονδύλης έθεσε ως πρωταρχικό ένα στρατηγικό χτύπημα που θα ανάγκαζε τους Τούρκους να ξανα-μαζευτούν.
Προς το παρόν η πολιτική περιθωριοποίηση του ενός από τους δύο μείζονες πόλους φιλοτουρκικής πολιτικής στην Ελλάδα, της κ. Μπακογιάννη, είναι μόνο θετική εξέλιξη για τη χώρα.
Παραμένει βέβαια το μείζον πρόβλημα της Ελλάδας: η διακυβέρνησή της από την πιο φιλοτουρκική πολιτική ομάδα στην ελληνική ιστορία.
Στο παραβάν σκεφτόμαστε και τίποτα άλλο εκτός από την τσέπη.
Η ελευθερία που απολαμβάνουμε δεν είναι δεδομένη.
Και όσο δεν το κατανοούμε αυτό, τόσο ο κίνδυνος να απωλέσουμε κάτι από την πατρίδα μας αυξάνει σημαντικά...

Read more...

ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ…


Στην χτεσινή εκπομπή Απόρρητοι Χώροι του καναλιού TRT ο καλεσμένος τέως Διευθυντής του τομέα πληροφοριών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μπουλέντ Οράκογλου, απάντησε στα ερωτήματα του Ριντβάν Μεμί. Θα συζητηθούνε πολύ αυτά που δήλωσε ο Οράκογλου, να οι δηλώσεις :


¨Την Χεζμπολλάχ την εκπαίδευσαν ο Γεσίλ και η ομάδα που διατάζει αυτός¨
¨ Ο Γεσίλ σήμερα αναμφισβήτητα είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της JİTEM. Αυτό βγαίνει εδώ, το που εκπαιδεύτηκε η Χεζμπολλάχ. Τόσο άγρια περιστατικά, που δεν συνάδουν με την Ισλαμική θρησκεία, ακόμα και τα μέλη της Χεζμπολλάχ λένε πως αυτό δεν το κάναμε εμείς, το κράτος το έκανε και το χρεώνει σε εμάς. Μα εντέλει ποιος εκπαίδευσε αυτούς της Χεζμπολλάχ ; Εγώ πιστεύω πως τους εκπαίδευσε ο Γεσίλ και η ομάδα που διατάζει αυτός. Αυτοί είναι που εκπαίδευσαν την Χεζμπολλάχ. Και έτσι έστησαν κάτι πολύ σοβαρό.¨

¨Ο Γεσίλ ακόμα ζει και είναι ενεργός, σε ένα δωμάτιο με ψωμί και νερό μπορεί να ζήσει και 5 χρόνια¨
Ριντβάν Μεμί : Πιστεύετε πως ακόμα και σήμερα είναι ενεργός ο Γεσίλ ;
Μπουλέντ Οράκογλου : Εγώ πιστεύω πως ακόμα ζει. Δηλαδή είναι ενεργός σε σχέση με τα καθήκοντα του. Διότι αν προσέξετε στον κόσμο σήμερα σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές οργανώσεις, οι εκτελεστές ενίοτε μπορεί να αποτραβηχτούνε από τη πιάτσα, μπορεί να ειπωθεί πως πέφτουν σε ύπνο. Ο Γεσίλ είναι ένα πολύ πειθαρχημένο άτομο. Για παράδειγμα είναι ικανός για το εξής : δώστου ένα ψωμί και λίγο νερό και για πέντε χρόνια μπορεί να μην βγει από ένα δωμάτιο.
……………………
Η Χεζμπολλάχ το έτος 2000 έθαψε τα όπλα της σε στρατιωτικές περιοχές¨
Με τις αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν μετά τον θάνατο του Χουσείν Βελίογλου, η οργάνωση έθαψε τα όπλα της. Μάλιστα λέγεται πως θάφτηκαν σε στρατιωτικές περιοχές, καθώς δεν μπορείς εύκολα μετά από καταγγελία να κάνεις έρευνα σε στρατιωτική περιοχή. Μετά τον σκοτωμό του Χουσείν Βελίογλου (ηγέτη της Χεζμπολλάχ) είχε δοθεί η εικόνα στην Τουρκία πως όλα είχαν τελειώσει…Ενώ αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες δεν τελειώνει…¨

¨Οι αποφυλακίσεις των μελών της Χεζμπολλάχ την ώρα του δημοκρατικού ανοίγματος, έγιναν με σκοπό την δημιουργία χάους στα νοτιοανατολικά¨
Πολύ εντυπωσιακά ήταν και τα όσα είπε ο Οράκογλου σχετικά με τις τελευταίες αποφυλακίσεις : ¨Το 2007 ήταν οι πολύ μεγάλες και σχετιζόμενες με την υπόθεση Εργκενέκον αστυνομικές επιχειρήσεις. Καθαρίζονται οι συμμορίτικες δομές στην Τουρκία. Ένα τμήμα των ανθρώπων της Εργκενέκον βρίσκονται στην φυλακή. Τώρα θέλουν να περάσουν στην κοινή γνώμη το εξής. Κάποιοι που σκότωσαν τόσους ανθρώπους μένουν ελεύθεροι, ενώ ο άλλος που στα πλαίσια της Εργκενέκον έγραψε βιβλίο ή σχεδίαζε να κάνει πραξικόπημα μένει στην φυλακή. Είναι το ένα που γίνεται για την εξουδετέρωση των σχετικών με την Εργκενέκον επιχειρήσεων. Το δεύτερο, λέγοντας το εν συντομία, αυτές οι αποφυλακίσεις έγιναν με σκοπό την δημιουργία χάους στα νοτιοανατολικά.

http://tourkikanea.gr/2011/01/24/orakoglou/

Read more...

Το βιλαέτι της Άγκυρας


Με τον Γιάννο Χαραλαμπίδη

Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογοάν εμφανίζεται, πλέον, με έντονο νεο-οθωμανικό πολιτικό λόγο. Και προειδοποιεί την ΕΕ με κάθε ευκαιρία, ότι η Τουρκία δεν έχει την ανάγκη της Ευρώπης. Και ότι είναι η ΕΕ που έχει την ανάγκη της Τουρκίας, διότι, όπως υποστηρίζει, η χώρα του:


1. Έχει το μεγαλύτερο στρατό στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο του ΝΑΤΟ.

2. Έχει μια νευραλγική γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση, που είναι αναγκαία για την ΕΕ, εάν θέλει να διαδραματίσει διεθνή πολιτικό ρόλο σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

3. Έχει οικονομία με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ενώ, κατά τον ισχυρισμό του, το 2050 θα είναι μέσα στις πέντε μεγαλύτερες του κόσμου.

4. Έχει νεαρό πληθυσμό, σε αντίθετη με μια Ευρώπη η οποία γηράσκει. Και γενικώς είναι μια νέα ανατέλλουσα περιφερειακή δύναμη με παγκόσμιες νεο-οθωμανικές διαστάσεις, που θα καλύψει το κενό της παρακμάζουσας Δύσης.

Ακούγεται εντυπωσιακό το τουρκικό μοντέλο και οι προοπτικές του, παρότι, εάν το μελετήσει κάποιος σε βάθος, θα διαπιστώσει ότι στηρίζεται ακόμη σε γυάλινα πόδια, λόγω των δημοκρατικών ελλειμμάτων, των προβλημάτων στις υποδομές, και στο γεγονός ότι η ανάπτυξη είναι ανισομερής, αφού στηρίζεται σε πέντε μεγαλουπόλεις και δημιουργεί προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική συνοχή του τουρκικού κράτους, που ενισχύονται από το κουρδικό ζήτημα. Ένα ζήτημα που υφίσταται επί μακρόν και απειλεί την εδαφική και πολιτειακή ακεραιότητα της Τουρκίας.

Η πολιτική Ερντογάν, ενόψει εκλογών, αφενός θέλει να πλήξει το κεμαλικό επιχείρημα ότι πωλεί την Τουρκία στην ΕΕ, και αφετέρου να δικαιολογήσει τις εσωτερικές αδυναμίες στον τομέα των μεταρρυθμίσεων και της εναρμόνισης. Όμως, τα νταϊλίκια του Ερντογάν μετατρέπονται σε νερό στο μύλο όλων εκείνων εντός της ΕΕ που υποστηρίζουν, για την εξυπηρέτηση των δικών τους εθνικών συμφερόντων, ότι η Τουρκία δεν πρέπει να αποκτήσει καθεστώς πλήρους ένταξης, αλλά ειδικής σχέσης. Διαφορετικά, ο νεανικός της πληθυσμός θα πνίξει, δηλαδή θα φέρει το τέλος, το θάνατο της ΕΕ, όπως είχε δηλώσει ο Χριστιανοδημοκράτης τέως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χανς Γκερτ Πέτεριγκ.

Ρεαλιστικά ομιλούντες, στην πρακτική του παχνιδιού της ισχύος, ούτε οι Γάλλοι ούτε οι Γερμανοί, όπως και άλλοι Ευρωπαίοι, δεν θα ήθελαν να διαμοιραστούν τις εξουσίες που έχουν σήμερα στην ΕΕ με την Τουρκία. Ουδόλως, δηλαδή, θα ήθελαν να βάλουν στην ΕΕ έναν τουρκικό γίγαντα και να φορέσουν στην ΕΕ μαντίλα και φέσι. Πόσω μάλλον η μικρή Κύπρος η οποία, εάν υιοθετήσει το μοντέλο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως το συζητά και θα το συζητήσει ο Πρόεδρος Χριστόφιας στη Γενεύη, με ξένες εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα, πολλαπλές κυριαρχίες και συνιστώντα κράτη, τελικώς, είτε ενταχθεί είτε η όχι η Τουρκία στην ΕΕ, θα μετατραπούμε σε «βιλαέτι» του νεο-οθωμανικού γίγαντα!

www.sigmalive.com

Read more...

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΣΤΗ "ΓΩΝΙΑ" ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΑ


"Xoντρά" παιχνίδια παίζονται στη Μεσόγειο Θάλασσα, με τους Τούρκους να προσπαθούν να αποκτήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τί θέλουμε να πούμε; Η Τουρκία, όπως άλλωστε αποκαλύφθηκε και στο σχέδιο "Βαριοπούλα", θέλει να δημιουργήσει τεχνητή ένταση με την Ελλάδα, γιατί έχουν μεγάλα συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Δεν είναι, όμως, μόνοι τους, γιατί σε αυτή τη διένεξη Ελλάδας-Τουρκίας, θα εμπλακούν και εταιρείες κολοσσοί, που θέλουν να αποκομίσουν κέρδη. Επομένως, οι καλές σχέσεις με την Τουρκία και τα όσα ειπώθηκαν (ή δεν ειπώθηκαν) στο Ερζερούμ, μπορεί να έχουν και άλλη ερμηνεία. Γιατί, στην Τουρκία, οι στρατιωτικοί ποτέ δεν σταμάτησαν να κάνουν "κουμάντο", που σημαίνει ότι οι προσπάθειες της Ελλάδας για ανάπτυξη "φιλίας" μπορεί να πέσουν στο κενό.

Η ΕΥΠ φέρεται πως γνωρίζει το σχέδιο των Τούρκων, εκοπονώντας, μάλιστα, σχέδιο αντιμετώπισης πιθανής απειλής. Μάλιστα, όπως διαρρέεται, άρματα μάχης και όχι μόνο έχουν πάρει θέσεις μάχης, στα σύνορα της χώρας με την Τουρκία, ενώ και τα νησιά του Αιγαίου, που συνορεύουν με τα τουρκικά παράλια, έχουν ενισχυθεί με άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων .

Στις όλες αυτές διεργασίες εμπλέκεται και η Ρωσία, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, περιμένοντας να δράσει και να υπερασπιστεί τη θέση της για τα θέματα της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

http://www.liako.gr/news/home/30083-mediterannean-sea-greece.html

Read more...

Συνεχίζεται ο διαγωνισμός για την επιλογή των 1075 οχημάτων 4x4 για τον τουρκικό Στρατό


Συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των 1075 οχημάτων 4x4 που θα εξοπλίσουν τον τουρκικό Στρατό σε διαφορετικές εκδόσεις με διαφορετικό οπλισμό. Πιο συγκεκριμένα συνολικά τέσσερεις εταιρείες με τουρκικά και ξένα σχέδια κατεβαίνουν στον εν λόγω διαγωνισμό.

Αναλυτικότερα η εταιρεία BMC συμμετέχει με το όχημα 4x4 WCV, η εταιρεία OTOKAR με το όχημα COBRA 4x4 WCV, η FNSS σε συνεργασία με βρετανική εταιρεία με το PARS 4x4 WCV και η εταιρεία HEMA με το όχημα 4x4 WCV.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr


Read more...

Προχωρά κανονικά το πρόγραμμα αναβάθμισης των δυνατοτήτων των φρεγατών του τουρκικού Ναυτικού


Παραδόθηκαν το 2010 στο τουρκικό Ναυτικό οι πρώτες συλλογές εκτοξευτών Mk41 VLS για την αναβάθμιση των αντιαεροπορικών δυνατοτήτων των φρεγατών MEKO-200 Track-IIA και O.H.Perry. Πιο συγκεκριμένα παραδόθηκαν 3 από τις 6 συλλογές Mk41 VLS Baseline VII για εγκατάσταση στις φρεγάτες O.H.Perry και MEKO-200 Track-IIA, ενώ οι υπόλοιπες συλλογές μεταξύ αυτών και αυτές που προορίζονται για την αναβάθμιση των υπαρχόντων συστημάτων Mk41VLS των φρεγατών MEKO-200 Track-IIB επίσης στο επίπεδο Baseline VII θα έχουν παραδοθεί μέχρι το 2013.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αναβάθμισης των αντιαεροπορικών δυνατοτήτων των φρεγατών του τουρκικού Ναυτικού περιλαμβάνει την εγκατάσταση του συστήματος Mk41 VLS Baseline VII σε 4 φρεγάτες O.H.Perry, 2 φρεγάτες MEKO-200 Track-IIA και την αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος Mk41 VLS Baseline IV στο επίπεδο Baseline VII. Επιπρόσθετα τα πλοία θα εξοπλιστούν με ραντάρ 3D SMART-S, σύστημα Link-11/16/22, Σύστημα Διαχείρισης Μάχης GENESIS και δυνατότητα αξιοποίησης 32 βλημάτων ESSM έκαστο.

Ένα ακόμα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει αφορά τον εκσυγχρονισμό των 4 MEKO-200 Track-I με την εγκατάσταση ηλεκτροπτικού συστήματος 3ης γενιάς της τουρκικής εταιρείας ASELSAN, ανακατασκευή των συστημάτων ραντάρ, νέα συστήματα επικοινωνιών, νέα συστήματα ESM/ECM, ενώ το 2012 ξεκινά η εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Μάχης GENESIS το οποίο αντικαθιστά το σύστημα TACTICOS.

Κατα τα άλλα η τουρκική κυβέρνηση ακόμα και σήμερα προτείνει στην ελληνική την αμοιβαία μείωση των αμυντικών δαπανών των δύο κρατών. Τα σχόλια δικά σας.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Read more...

Τουρκικό σχέδιο SUGA: Απόβαση σε Λέρο, Οινούσσες και Φούρνους! - To ναυτικό σκέλος της "Βαριοπούλας"


Απόβαση στις Οινούσσες, τους Φούρνους και τη Λέρο, με συνδυασμένη ενέργεια αμφίβιων ειδικών δυνάμεων, αερομεταφερόμενων ειδικών δυνάμεων και εν τέλει βαρέων δυνάμεων, περιλάμβανε το σχέδιο “Suga” που είχε καταστρώσει το τουρκικό Nαυτικό, στο πλαίσιο της επιχείρησης “Βαριοπούλα”. Η επιχείρηση θα γινόταν τον Μάρτιο του 2003, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας "Γιενί Σαφάκ". Επιβεβαιώνονται έτσι όσοι πιστεύουν ότι αν γίνει ενέργεια της Τουρκίας κατά της νησιωτικής Ελλάδας αυτή θα αφορά τα Δωδεκάνησα, αφού η Λέρος ήταν ο κύριος στόχος τους, για τα οποία η Άγκυρα θεωρεί ότι υπάρχει νομική ασάφεια στην κυριαρχία τους από την συνθήκη των Παρισίων του 1948.

Θυμίζουμε την ενέργεια τον Ιούλιο του 2009 σε μικρό νησί της Δωδεκανήσου την οποία κινηματογραφούσε τουρκικό συνεργείο από φουσκωτό σκάφος για να στοιχειοθετήσει "επιθετική κίνηση με μεταφορά στρατευμάτων σε νησιά των "γκρίζων ζωνών" στο Αιγαίο", η προβολή του οποίου θα προκαλούσε πολεμικό κλίμα στην Τουρκία. Ευτυχώς το Λιμενικό πρόλαβε το φουσκωτό, λίγο πριν μπει στα τουρκικά χωρικά ύδατα, συνέλαβε τους επιβαίνοντες και κατέσχεσε όλο το υλικό που είχαν συλλέξει!

Η εφημερίδα γράφει ότι έγγραφα που βρέθηκαν στο επιτελείο του Στόλου στο Γκιόλτζουκ, έδειξαν πως η χούντα που ετοίμασε το σχέδιο “Βαριοπούλα” είχε για στόχο την τουρκική απόβαση στις Οινούσσες, τους Φούρνους και τη Λέρο.

Όλα αυτά, μετά από διαταγή του τότε διοικητή του τουρκικού στόλου ναύαρχου Οζντέν Ορνέκ για πρόκληση κρίσης γύρω από τις βραχονησίδες στο Αιγαίο, οι οποίες αποκαλούνται στο έγγραφο, όπως ονομάζονται και επισήμως στην Τουρκία, “νησιά, νησίδες και βραχονησίδες η κυριότητα των οποίων δεν έχει μεταβιβαστεί με συμφωνίες στην Ελλάδα”.Στην εν λόγω διαταγή ζητείται να συσταθούν οι σχετικές επιτροπές μέχρι τις 3 Μαρτίου 2003, ημέρα κατά την οποία θα γινόταν συζήτηση επί του σχεδίου Βαριοπούλα.Σύμφωνα με την εφημερίδα, στη συνεδρίαση που έγινε το Δεκέμβριο του 2002 σχετικά με το σχέδιο “Suga” που ήταν το ναυτικό τμήμα της “Βαριοπούλας”, “προτάθηκε να αξιοποιηθούν οι προστριβές που προκύπτουν ορισμένες φορές μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών, γύρω από το νησί Ζουράφα”.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι “σκοπός ήταν η πραγματοποίηση εκτεταμένης επιχείρησης με στόχο τη Λέρο, με τη συμμετοχή ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων. Έτσι, θα διασφαλιζόταν η αντίδραση της Ελλάδας και το ξέσπασμα της κρίσης”.Σε έκθεση που γράφτηκε μετά την εν λόγω συνεδρίαση, το Δεκέμβριο του 2002 και φέρει την υπογραφή του αρχιπλοίαρχου Ντενίζ Τζόρα, αναφέρεται σύμφωνα με την εφημερίδα ότι “εκτιμάται πως η ετοιμασία εκτεταμένης επιχείρησης εναντίον της Λέρου, θα προκαλέσει αλλαγή στην κατάσταση επιφυλακής της Ελλάδας”.


"Για την Λέρο
θα χρειαστούν σημαντικές δυνάμεις και πιθανόν η κινητοποίηση να γίνει αντιληπτή από τις ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών. Προτείνεται η απ΄ευθείας μεταφορά ειδικών δυνάμεων από την Ανατολή με ελικόπτερα και η στενή υποστήριξη μετά την αεραπόβαση από τις Αεροπορία μέχρι την άφιξη βαρέων τμημάτων. Πρώτα πρέπει να εξουδετερωθεί η μικρή στρατιωτική δύναμη του νησιού και εν συνεχεία να ελεγχθεί το λιμάνι για την άφιξη βαρέων δυνάμεων που θα αφιχθούν για να αποτρέψουν επιχειρήση ανακατάληψης"

Σε άλλη έκθεση των επιτροπών που συστάθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου “Suga”, αναφέρονται και τα ονόματα των νησιών όπου θα γίνει απόβαση. Πρόκειται για τις Οινούσσες, με το σκεπτικό ότι “οι Οινούσσες ελέγχουν από το βορρά το δίαυλο του Τσεσμέ κι από ανατολικά τη Χίο και ως εκ τούτου θα προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στην αποκοπή και της Χίου, ενώ θα απαλειφθεί και ο κίνδυνος κατά του Τσεσμέ”.

Επίσης αναφέρεται ότι "Δεν διαθέτουν ισχυρές στρατιωτιές δυνάμεις, η μεταφορά ενισχύσεων είναι αδύνατη και ο πληθυσμός τους μικρός και δεν θα έχει δυνατότητα να συνεισφέρει στην αμυντική προσπάθεια, όμως θα συμβεί αν κάνουμε ενέργεια σε μεγαλύτερα νησιά".

Σε άλλο σημείωμα που φέρει την υπογραφή του αντιπλοίαρχου Ερντίν Ινάλ και συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2003 αναφέρεται ότι στη μονάδα που θα δημιουργηθεί για την επιχείρηση στα νησιά θα πάρει μέρος μία ομάδα αμφίβιων καταδρομών η οποία θα προηγηθεί του κύριου επιθετικού κύματος και θα καταστρέψει τις υποδομές του νησιού, ενώ θα κτυπήσει τα βασικά κέντρα διοίκησης!

Στην αερομεταφερόμενη κίνηση θα χρησιμοποιούσαν ελικόπτερα Super Puma και εν συνεχεία UH-60. Τον πληθυσμό θα τον συγκέντρωναν μετά την κατάληψη του νησιού σε στρατόπεδο και θα τον έστελναν στην ηπειρωτική Ελλάδα!

Τέλος στην έκθεση για τη σχετική με το σχέδιο “Suga” συνεδρίαση που έγινε τον Ιανουάριο του 2003, αναφέρεται ότι οι εξελίξεις σχετικά με την κρίση, όμοια με αυτής στα Ίμια, που θα ξεσπάσει, θα διοχετευτούν στα ΜΜΕ.
"Πριν την έναρξη των αποβάσεων θα δοθούν στην δημοσιότητα επεισόδια σε βάρος των τουρκικών δυνάμεων" αναφέρεται χαρακτηριστικά.


Μήπως και με αυτά τα στοιχεία κάποιοι από την ελληνική πολιτική ηγεσία και ειδικότερα την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αντιλαμβάνονται ότι παίζουν με τη φωτιά, αφοπλίζοντας την χώρα; Εκτός και αν αυτός είναι ο στόχος τους: Να αποτελέσουμε εύκολη λεία...

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Read more...

Δεν προβληματίζει ο φράχτης τη Τουρκία.


«Δεν αποτελεί πρόβλημα για την Τουρκία», ο φράχτης που σκοπεύει να κατασκευάσει η Ελλάδα στον Έβρο, αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μπεσίρ Αταλάι, σε συνέντευξή του στο ημερήσιο κοινοτικό δελτίο «Europolitique», η οποία δημοσιεύεται σήμερα. Σύμφωνα με την «Europolitique» ο Έλληνας υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής και ο Μπεσίρ Αταλάι είχαν κατ' ιδίαν συνάντηση, στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων στο Γκόντολο της Ουγγαρίας. 
«Όπως μου εξήγησαν (οι Έλληνες), ο φράχτης αποτελεί μια πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, δεν στρέφεται κατά της Τουρκίας ή κατά των Τούρκων πολιτών», επισημαίνει στη συνέντευξη ο Μπεσίρ Αταλάι, προσθέτοντας ότι και η τουρκική πλευρά λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης. Συνεχίζοντας, ο Τούρκος υπουργός διευκρινίζει ότι η ελληνική πλευρά δεν σκοπεύει να κατασκευάσει τείχος, αλλά να υψώσει ένα φράχτη στο έδαφός της, χωρίς αυτό να αποτελεί πρόβλημα για την Τουρκία, καθώς αφορά μια πολύ μικρή και στενή ζώνη της ελληνικής επικράτειας. Ερωτηθείς αν, κατά την άποψή του, η κατασκευή του φράχτη αποτελεί λύση για τη λαθρομετανάστευση, ο Τούρκος υπουργός απαντά ότι ο Έλληνας ομόλογός του θα επισκεφτεί σύντομα την Τουρκία, όπου θα συζητηθεί ξανά το θέμα. Τέλος, σχετικά με τη συμφωνία Τουρκίας-ΕΕ για την επανεισδοχή των λαθρομεταναστών, ο Μπεσίρ Αταλάι δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην τελική τους φάση και σύντομα οι δύο πλευρές θα περάσουν στο στάδιο των υπογραφών. 


Read more...

Η Τουρκία αρχίζει γεωτρήσεις για πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα.


Προς τα τέλη Μαρτίου θα αρχίσει η γεώτρηση πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Κασταμονής (Καστάμονου) με το πλοίο Deepwater Champion της αμερικανικής εταιρείας Exxon Mobil.Με βάση τη συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της αμερικανικής εταιρείας, η τελευταία θα κάνει δύο γεωτρήσεις, με πρώτη αυτήν στην Κασταμονή, Η συμφωνία αναφέρει ότι τα έξοδα των γεωτρήσεων θα καλυφθούν από την εταιρεία. Σε περίπτωση που βρεθεί πετρέλαιο, στις σχετικές επενδύσεις θα μετάσχει και η TPAO. Στην περίπτωση αυτή, η αμερικανική εταιρεία θα καλύψει τα έξοδά της από την παραγωγή.Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Μπάντιρμα της Τουρκίας στα μέσα Μαρτίου. Ο μέσος όρος βάθους στη Μαύρη Θάλασσα είναι 2.000 μέτρα και όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Τουρκικής Ανώνυμης Εταιρείας Πετρελαίων (TPAO) Μεχμέτ Ουϊσάλ, «στόχος είναι η γεώτρηση να φτάσει σε βάθος 3.500-4.500 μέτρων».Το πλοίο έχει τη δυνατότητα να κάνει γεωτρήσεις σε βάθος 12.000 μέτρων σε θάλασσες με βάθος 3.500 μέτρων. http://www.onalert.gr/

Read more...

Τουρκική εφημερίδα Yeni Şafak: "Στη Λέρο θα “χτύπαγε” η “Βαριοπούλα”!"


Στόχος της “Βαριοπούλας” ήταν (και) η Λέρος αποκαλύπτει σήμερα η τουρκική εφημερίδα Yeni Şafak στην πρώτη σελίδα της και με τον τίτλο: «Το Σχέδιο Βαριοπούλα θα δημιουργούσε κρίση νησιών Koyun στο Αιγαίο». Η κρίση θα ξεκινούσε από τουρκική επιχείρηση (προφανώς άσκηση) στα τουρκικά νησια Koyun κοντά στη Χίο που θα λειτουργούσε τροπόν τινά ως αφορμή για κινητοποίηση, όπως αναφέρεται, της Αθήνας. Συγκεκριμένα όπως μεταδιδεται από την Αγκυρα, η εφημερίδα γράφει ότι το σχέδιο ‘’Βαριοπούλα’’ που προέβλεπε την πρόκληση κρίσης με την Ελλάδα για να δημιουργήσει βάση για το πραξικόπημα (Βαριοπούλα), καθόριζε ένα προς ένα τα νησιά στα οποία θα γινόταν απόβαση στο Αιγαίο.

Στο πλαίσιο του σχεδίου Suga -του γενικότερου σχεδίου πραξικοπήματος Βαριοπούλα – κατά την πρώτη επιχείρηση στα νησιά Koyun που ανήκουν στην Τουρκία, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα, θα ετίθετο η Αθήνα σε επιφυλακή. Τα στοιχεία που βρέθηκαν κατά την τελευταία έρευνα στο Στόλο, (προ ημερών πραγματοποιήθηκε έφοδος στη βάση του Στόλου στο Gölcük, για την οποία στη συνέχεια είχε αναφερθεί ότι είχαν βρεθεί νέα στοιχεία για το παλιό σχέδιο πραξικοπήματος Βαριοπούλα ) έφεραν στο φώς τις εργασίες που έγιναν στο πλαίσιο του σχεδίου Suga που προέβλεπε την πρόκληση κρίσης με την Αθήνα στο Αιγαίο με την εντολή του τότε επικεφαλής της επιχείρησης αντιναύαρχου Oğutçu. Ο Oğutçu είχε αναθέσει καθήκοντα σε 31 αξιωματικούς για την προετοιμασία του σχεδίου Suga.

Σύμφωνα με την προετοιμασία που έγινε για την κλιμάκωση μιας έντασης παρόμοιας με την «κρίση Ιμίων» το 1996, θα παρουσιαζόντουσαν στον Τύπο δραστηριότητες της Αθήνας στα νησιά και θα γινόταν μια μεγάλη προετοιμασία επιχείρησης στη Λέρο (İleryoz), στην οποία θα συμμετείχαν οι αεροπορικές και οι χερσαίες δυνάμεις.

Ως προέχον σημείο όπου θα γινόταν απόβαση για την κρίση αυτή καθορίστηκαν τα νησιά Koyun (η εφημερίδα επισημαίνει ότι τα ‘νησιά Koyun είναι από τα τρία νησιά που τηρήθηκαν εκτός των νησιών που αφέθηκαν στην Ελλάδα, στο Αιγαίο’. Βάσει της συνθήκης της Λωζάννης τα νησιά Κoyun που αποστρατικοποιήθηκαν γειτνιάζουν με την Χίο, που ανήκει στην Ελλάδα. Τα νησιά Koyun βρίσκονται πάνω από τη Χίο).

Η Ελλάδα θα εκινητοποιείτο έναντι της απόβασης αυτής, η οποία θα γινόταν δίπλα στη Χίο. Στο μεταξύ τα νησιά Hurşıt και οι βραχονησίδες δυτικά της Datça της Τουρκίας είχαν συμπεριληφθεί στο πλαίσιο της επιχείρησης.

onalert

Read more...

Τουρκική απόβαση σε τρία νησιά του Αιγαίου - Στο φως απόρρητη έκθεση του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας


Έκθεση του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας αποκαλύπτει σχέδιο για τουρκική απόβαση σε συγκεκριμένα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο, συγκεκριμένα τις Οινούσσες, τους Φούρνους και τη Λέρο, σχέδιο που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της παραστρατιωτικής επιχείρησης «Βαριοπούλα», που προετοιμάστηκε την περίοδο 2002 – 2003, με στόχο την αποδυνάμωση και την τελική πτώση της Κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το σχέδιο για την τουρκική απόβαση, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης με το κωδικό όνομα «Suga», που ήταν το ναυτικό τμήμα της «Βαριοπούλας», αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Γενί Σαφάκ».

Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η «Βαριοπούλα» συνδέεται, σε δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, με την πρόκληση κρίσης με την Ελλάδα, με θερμά επεισόδια στον εναέριο χώρο και τα ύδατα του Αιγαίου.

Η εφημερίδα γράφει ότι τα έγγραφα που βρέθηκαν στο επιτελείο του Στόλου στο Γκιόλτζουκ, έδειξαν πως οι στασιαστές των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, που ετοίμασαν την επιχείρηση «Βαριοπούλα», σχεδίαζαν τουρκική απόβαση στις Οινούσσες, τους Φούρνους και τη Λέρο. Και αυτό μετά από διαταγή του τότε διοικητή του τουρκικού στόλου ναύαρχου Οζντέν Ορνέκ, για πρόκληση κρίσης γύρω από τις βραχονησίδες στο Αιγαίο τις οποίες η Τουρκία, όπως και τα αποκαλυφθέντα έγγραφα, αποκαλούν «νησιά, νησίδες και βραχονησίδες η κυριότητα των οποίων δεν έχει μεταβιβαστεί με συμφωνίες στην Ελλάδα».

Στην εν λόγω διαταγή ζητείτο να συσταθούν αρμόδιες επιτροπές μέχρι τις 3 Μαρτίου 2003, ημέρα κατά την οποία θα γινόταν συζήτηση επί της επιχείρησης «Βαριοπούλα». Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα «Γενί Σαφάκ», στη συνεδρίαση που έγινε το Δεκέμβριο του 2002 σχετικά με το σχέδιο «Suga», προτάθηκε να αξιοποιηθούν οι προστριβές που προκύπτουν ορισμένες φορές μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών, γύρω από το νησί «Ζουράφα».

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι «σκοπός ήταν η πραγματοποίηση εκτεταμένης επιχείρησης με στόχο τη Λέρο, με τη συμμετοχή ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων. Έτσι, θα διασφαλιζόταν η αντίδραση της Ελλάδας και το ξέσπασμα της κρίσης» προστίθεται στα αποκαλυφθέντα έγγραφα.

Έκθεση που γράφτηκε μετά την εν λόγω συνεδρίαση, το Δεκέμβριο του 2002, και φέρει την υπογραφή του αρχιπλοίαρχου Ντενίζ Τζόρα, αναφέρεται η εκτίμηση πως «η ετοιμασία εκτεταμένης επιχείρησης εναντίον της Λέρου, θα προκαλέσει αλλαγή στην κατάσταση επιφυλακής της Ελλάδας».

Σε άλλη έκθεση των επιτροπών που συστάθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου «Suga», αναφέρονται και τα ονόματα των νησιών όπου θα γινόταν απόβαση. Γίνεται λόγος για τις Οινούσσες, με το σκεπτικό ότι «ελέγχουν από το βορρά το δίαυλο του Τσεσμέ και από ανατολικά τη Χίο και ως εκ τούτου θα προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στην Ελλάδα».

Σε άλλο σημείωμα, που φέρει την υπογραφή του αντιπλοίαρχου Ερντίν Ινάλ και συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2003, αναφέρεται ότι στη μονάδα που θα δημιουργηθεί για την επιχείρηση στα νησιά θα πάρει μέρος και μία ομάδα αμφίβιων καταδρομών. Τέλος στην έκθεση για τη σχετική με το σχέδιο «Suga» συνεδρίαση που έγινε τον Ιανουάριο του 2003, αναφέρεται ότι οι εξελίξεις σχετικά με την κρίση, όμοια με αυτήν στα Ίμια, που θα ξεσπάσει, θα διοχετευτούν στα μέσα.

ikypros

Read more...

Σε πεδίο «υπόγειας σύγκρουσης» για τον πολιτικό έλεγχο της μειονότητας η Θράκη


Η σύγκρουση, η οποία είναι σε εξέλιξη στην Τουρκία, μεταξύ του στρατιωτικού - κοσμικού κατεστημένου και των ισλαμιστών, όπως εκφράζονται μέσα από τις δεκάδες ισλαμικές Αδελφότητες που επί διακυβέρνησης Ερντογάν συγκροτούν τα νέα οικονομικά και πολιτικά «τζάκια» της Τουρκίας, μεταφέρεται και στη Θράκη με αποκορύφωμα μέχρι τώρα τις βουλευτικές, αλλά και τις δημοτικές εκλογές.

Δεν ήταν τυχαία η στάση που έχουν κρατήσει οι δύο μειονοτικοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που έχουν έρθει σε σύγκρουση με τον ψευδομουφτή Ξάνθης και πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Α. Μέτε, ούτε οι κάτω των προσδοκιών του προξενείου επιδόσεις των εκλεκτών του στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές.
Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο κ. Χαλίτ Ερέν, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Κομοτηνή και μετά από ένα πέρασμα από ακραίους εθνικιστικούς χώρους βρίσκεται σήμερα επικεφαλής ενός ιδιαίτερα σημαντικού οργανισμού, του IRCICA.

Το «Κέντρο Ερευνών Ισλαμικής Ιστορίας, Τέχνης και Πολιτισμού» το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης, ιδρύθηκε το 1980 με έδρα την Κωνσταντινούπολη και έχοντας από το 2005 στην ηγεσία του τον κ. Ερέν στράφηκε σχεδόν αποκλειστικά στη μελέτη και προβολή της «οθωμανικής παράδοσης» των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής...

Ο κ. Ερέν, έχοντας στη διάθεσή του σημαντικά ποσά, δεν λησμόνησε τη Θράκη, μια και για μεγάλο διάστημα ηγείτο και της γνωστής οργάνωσης «Αλληλεγγύης των Τούρκων της Δυτικής Θράκης», που λειτουργούσε υπό την αιγίδα του βαθέως κράτους στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κ. Ερέν, έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρει όχι μόνο χρηματοδότηση αλλά και απευθείας επαφές με τα ανώτερα κλιμάκια του ΑΚΡ και τους ίδιους τους κ. Γκιουλ, Ερντογάν και Νταβούτογλου, έχει αποκτήσει μεγάλη επιρροή σε κύκλους της μειονότητας εις βάρος του Τούρκου προξένου.


«Πλάτανος» με... σημασία

Μια από τις πιο γνωστές τουρκικές Αδελφότητες είναι η Cinar, με αρχηγό τον Ομέρ Μπαμπά, που εκφράζει το γνωστό Milli Gorus, το μανιφέστο του ισλαμοεθνικισμού που πρόβαλε το 1969 ο Ν. Ερμπακάν και βρήκε απήχηση στην Τουρκία αλλά και στην τουρκική διασπορά.

Το ίδιο όνομα, Cinar (Πλάτανος), πήρε και Πολιτιστικός Σύλλογος που ιδρύθηκε το 2008 στην Ξάνθη με πρόεδρο σήμερα τον Τζενγκίζ Ομέρ, εκδότη της εφημερίδας «Μιλέτ» της Ξάνθης, που διακρίνεται για τις σκληρές θέσεις της. Ο Σύλλογος, με πόρους που δεν είναι γνωστό από πού προέρχονται, αγόρασε και τον ραδιοφωνικό σταθμό του δημοσιογράφου και μειονοτικού παράγοντα Α. Ντεντέ και τον οποίο μετονόμασε σε «Cinar Radio».

Στον «πόλεμο» που είναι σε εξέλιξη εντάσσεται και το περιστατικό με τη διαρροή της φωτογραφίας από συνάντηση που είχε ο κ. Σ. Ξυνίδης με τον Α. Μετέ, που στόχευε τόσο στην υπονόμευση του υπουργού στο χριστιανικό στοιχείο όσο και της «αξιοπιστίας» του Μετέ εντός της μειονότητας, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Έθνος της Κυριακής».


http://greeknation.blogspot.com/2011/01/blog-post_2302.html#more

Read more...

Συνάντηση Τούρκου υπουργού Ενέργειας με Ούγκο Τσάβες


Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Τανέρ Γιλντίζ είχε συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών, με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες στη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στο Καράκας. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφτεί την Τουρκία, μέσα στον Απρίλιο. Το μεγάλο θέμα στις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Βενεζουέλας, είναι η ανάγκη κατασκευής 2 εκατ. κατοικιών που έχει η λατινοαμερικανική χώρα, ενώ το μεγάλο αυτό κατασκευαστικό έργο, μπορεί να υλοποιηθεί από τουρκικές κατασκευαστικές εταιρίες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Βενεζουέλα είναι διατεθειμένη να εξάγει πετρέλαιο στην Τουρκία. Οι δύο χώρες έχουν οργανώσει διμερής ομάδα εργασίας για την ενέργεια, ενώ στη διάρκεια της επίσκεψης του, στη Βενεζουέλα ο κ. Γιλντίζ επισκέφτηκε τη ζώνη πετρελαϊκών γεωτρήσεων Ορινίκο.

kathimerini.com.cy

Read more...

Eπτά παραβιάσεις σήμερα στο Αιγαίο από τουρκικά μαχητικά


Δύο σχηματισμοί τουρκικών μαχητικών αποτελούμενοι από 14 αεροσκάφη - τα έξι οπλισμένα - προκάλεσαν σήμερα στο κεντρικό Αιγαίο επτά παραβιάσεις και δύο παραβάσεις. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και συνοδεύτηκαν στην έξοδό τους από το FIR Αθηνών από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη.


defencenet

Read more...

Νταβούτογλου: Δεν συνομιλούμε με τον Α. Οτσαλάν


Αρχηγό μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, η οποία είναι υπεύθυνη για 30.000 θύματα στην Τουρκία χαρακτήρισε ενώπιον της Ολομέλειας της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον ηγέτη του ΡΚΚ Αμπτουλάχ Οτσαλάν, ο προεδρεύων της Επιτροπής Υπουργών του Οργανισμού και υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου. Διευκρινίζοντας ότι απαντά ως Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, σε ερώτηση Βρετανού βουλευτή - μέλους της Συνέλευσης, για το τι θα κάνει η τουρκική κυβέρνηση, προκειμένου να συνεχισθεί ο διάλογος με τον Οτσαλάν, ο κ. Νταβούτογλου, υποστήριξε ότι, στην Τουρκία, γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όλων των Τούρκων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των Κούρδων.

Διαχωρίζουμε, όμως, τόνισε, εκείνους που σέβονται τις δημοκρατικές διαδικασίες και εκείνους που δεν τις σέβονται και τις παραβιάζουν βίαια. Δεν μπορούμε να έχουμε διάλογο με τον Οτσαλάν, δήλωσε κατηγορηματικά, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, συμπληρώνοντας «διότι είναι αρχηγός μιας τρομοκρατικής οργάνωσης». Στην εισαγωγική του ομιλία, ο κ. Νταβούτογλου, υποστήριξε τις προτεραιότητες που έχει θέσει η χώρα του, για το εξάμηνο που θα προεδρεύει στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην μεταρρύθμιση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην αυστηρότερη παρακολούθηση, της εκτέλεσης των αποφάσεων του, από τα 47 κράτη -μέλη του Οργανισμού. Δεν απάντησε, ωστόσο, σε ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ και μέλους της Συνέλευσης Λιάνας Κανέλλη, σχετική με το ποινικό κώδικα που ισχύει στην Τουρκία και με βάση τον οποίο, όπως επεσήμανε η Ελληνίδα βουλευτής, μπορεί να κρατηθεί κάποιος για χρόνια, χωρίς να του έχει αποδοθεί κατηγορία.
Ο κ. Νταβουτογλου υποστήριξε ότι ο ποινικός κώδικας της Τουρκίας δεν μιλάει για συλλήψεις και ότι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανείς στην Τουρκία που να κρατείται, χωρίς να του έχουν αποδοθεί κατηγορίες.

Σε ερώτηση, τέλος, Βρετανού φιλελεύθερου βουλευτή, σχετικά με το τι θα κάνει η Τουρκία, που είναι μία από τις τρείς χειρότερες χώρες, που επιμένουν να αγνοούν την εφαρμογή των τελεσίδικων αποφάσεων του ΕΔΑΔ, ο κ. Νταβουτογλου, απάντησε ότι κανείς δεν είναι τέλειος και ότι πράγματι, το δικαστικό σύστημα στην Τουρκία έχει δυσκολίες και τώρα μεταρρυθμίζεται.

nooz

Read more...

«Είμαστε ηλίθιοι;» – «Ποιος είναι λευκός Τούρκος;»


Άρθρο του Τουρκέρ Αλκάν στη Ραντικάλ.
«Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣκαθηγητής VolkmarWeiss δήλωσε ότι ο βαθμός νοημοσύνης των Τούρκων βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των λοιπών ευρωπαϊκών λαών. Κατά το παρελθόν είχαμε τη δήλωση του Τούρκου Αζίζ Νεσίν, ο οποίος είχε πει ότι το 60% των Τούρκων ήταν βλάκες. Τότε δεν παρεξηγηθήκαμε επειδή επρόκειτο για μια επίκριση. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τον καθηγητή Weiss καθ’ ό,τι στη δήλωσή του κρύβεται μια φασιστική και ρατσιστική αντίληψη. Μόνον ένας αόμματος δεν θα μπορέσει να δει τη νοοτροπία αυτή αφού μόνο η φασιστική ιδεολογία μπορεί να κάνει διακρίσεις μεταξύ ανθρώπων με βάση τα χαρακτηριστικά της “εξυπνάδας” τους.

Σύμφωνα με μια φασιστική σκέψη του 19ου αιώνα, χώρες όπως η Ιαπωνία και Κίνα ουδέποτε θα μπορούσαν να αναπτυχθούν καθ’ ό,τι δεν τους βοηθούσε η νοημοσύνη τους και εφόσον η νοημοσύνη εξαρτάται από βιολογικούς παράγοντες το μόνο που θα μπορούσε να γίνει από την ανθρωπότητα για τους λαούς αυτούς, ήταν η κατάληψή τους. Βλέπετε ο ιμπεριαλισμός και οι αποικιακοί πόλεμοι προσπαθούσαν να δικαιολογηθούν με παρόμοιους ισχυρισμούς Γι’ αυτούς ήταν πολύ φυσικό μια ανώτερη φυλή να εξουσιάζει τους υποανάπτυκτους.

Ο αυτός ισχυρισμός ισχύει και για τα καπιταλιστικά καθεστώτα Και σε αυτά προβλήθηκε ο βαθμός νοημοσύνης. Όσοι βρίσκονται στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα είναι πιο έξυπνοι εξ ου και η ανέλιξή τους στην κοινωνία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις κοινωνικές διακρίσεις. Η απάντηση που δίνονταν σε όσους στρέφονταν κατά των κοινωνικών διακρίσεων και της αποικιοκρατίας, ήταν: «Όλα τα δάχτυλα δεν είναι τα ίδια. Οι έξυπνοι και εργατικοί ανελίχθηκαν. Όσοι κάνουν λόγο για ισότιμη κοινωνική πολιτική, τρόπον τινά, παραβιάζουν τους φυσικούς νόμους».

Για να αποδειχτεί ότι κάποιες φυλές και έθνη έχουν μειωμένη νοημοσύνη έπρεπε να υπάρχουν επιστημονικές έρευνες. Τέτοια ήταν και η έρευνα του Γερμανού καθηγητή. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την επιστήμη;

Βλέπουμε τώρα μπροστά μας τον καθηγητή Weiss να κρατά τη βίτσα και να μας λέει «εσείς οι Τούρκοι, είστε ηλίθιοι. Όχι 60% όπως είπε ο Αζίζ Νεσίν, αλλά 100%». Αν αυτά τα λέει τώρα που προσπαθούμε να ενταχθούμε στην ΕΕ, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε; Μήπως θα πρέπει να πούμε: «Είναι αδύνατο εμείς να γνωρίζουμε περισσότερα από έναν γνωστό καθηγητή «και να σιωπήσουμε; Κατά τη γνώμη μου όχι. Μεταξύ μας μπορούμε να χολιάζουμε την ηλιθιότητά μας αλλά είναι διαφορετικό κάτι τέτοιο να επικαλούνται οι ξένοι».
«Ποιος είναι λευκός Τούρκος;»
Άρθρο του Μεχμέτ Τεζκάν στη Μιλιέτ.
«ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕμε τον όρο «λευκός Τούρκος»; Σε άρθρο του στην Χουριέτ ο Ερτουγρούλ Οζκόκ (5-10-10) περιγράφει τον λευκό Τούρκο ως εξής: Πρόκειται για ένα σύγχρονο άνθρωπο που κοιτά προς το δυτικό κόσμο και το δίκαιο, έχει μεγαλώσει με τις αρχές της Δημοκρατίας, κάποιοι αγαπούν φανατικά τον Ατατούρκ, κάποιοι τον παραδέχονται για τα ανοίγματα στον σύγχρονο κόσμο, μεγαλώνουν τα παιδιά τους όχι με υποταγή στις εντολές του αλλά τα μαθαίνουν να εκφράζουν τις απόψεις τους, δεν έχουν πρόβλημα με τα θρησκευτικά πιστεύω.

Δεν θα ήθελαν στον κύκλο τους ανθρώπους πωρωμένους με θρησκευτικό φανατισμό. Όταν τους συναντήσουν, προσποιούνται οι ίδιο ότι υποστηρίζουν με φανατισμό το κοσμικό κράτος. Υπάρχουν λευκοί Τούρκοι που κάνουν την προσευχή τους πέντε φορές την ημέρα όπως υπάρχουν και αυτοί που δεν προσεύχονται. Οι περισσότεροι κάνουν την προσευχή τους τις Παρασκευές.

Άσχετα με τους ίδιους, ουδέποτε θα υποχρεώσουν το παιδί τους να κάνει την προσευχή του ή την κόρη τους να φορέσει τη μαντίλα. Θα δέχονταν τη μαντίλα όχι όμως και την κάλυψη όλου του προσώπου.

Σήμερα βλέπουμε λευκούς Τούρκους να δέχονται και την κάλυψη του προσώπου όχι επειδή αυτό προστάζει ο ισλαμικός τρόπος ζωής αλλά επειδή κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να ντύνεται όπως επιθυμεί. Εκτός από την περιγραφή του Οζκόκ, έχουμε και την περιγραφή του Ταχά Ακιόλ σύμφωνα με την οποία λευκός Τούρκος είναι ένα άτομο με λεπτούς τρόπους και περισσότερο ευκατάστατο. Ο Σερίφ Μάρντιν ισχυρίζεται ότι πρόκειται για άτομο που κινείται στο Κέντρο, ο Εμρέ Κονγκάρ υποστηρίζει ότι οι λευκοί Τούρκοι είναι εκλεκτοί της εξουσίας και οι μαρξιστές ότι πρόκειται για την άρχουσα τάξη.
Όποια και αν είναι η περιγραφή του λευκού Τούρκου, το σίγουρο είναι ότι αυτοί διοικούσαν τη χώρα μέχρι το 2002. Όλη η ηγεσία ήταν λευκοί Τούρκοι. Και ποιος ο αντίποδας του λευκού Τούρκου; Ο μαύρος Τούρκος, δηλαδή οι πολίτες, οι επαρχιώτες, τα άτομα που δεν είναι τεχνοκράτες, που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Όσο ισχυροί είναι οι λευκοί Τούρκοι, τόσο ανίσχυροι είναι οι μαύροι. Ο λευκός εξουσιάζει, ο μαύρος εξουσιάζεται. Σήμερα ποιοι βρίσκονται στην εξουσία; Οι λευκοί ή οι μαύροι; Πριν τρία χρόνια ο Ερντογαν σε περιοδεία του στις ΗΠΑ είπε: Στη χώρα μας υπάρχει διάκριση λευκού και μαύρου Τούρκου. Ο ομιλών ανήκει στους μαύρους».

Σήμερα οι λευκοί Τούρκοι εγκατέλειψαν την εξουσία και αποσύρθηκαν στις παραλιακές πόλεις. Πώς θα αποκαλέσουμε τους ευρισκόμενους στους θώκους; Δεν αναφερόμαστε μόνο στην κυβέρνηση, αλλά σε όσους έχουν δύναμη στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους οικονομικούς παράγοντες, τους πρυτάνεις, νομάρχες, τεχνοκράτες, γιατρούς, επιχειρηματίες εισαγωγείς- εξαγωγείς… Δεν είναι δυνατόν να τους ονομάζουμε μαύρους Τούρκους, άσχετα αν κάποτε ήταν.

Ο αρθρογράφος της ισλαμιστικής εφημερίδας «Μιλί Γκαζέτε» διανοούμενος Σεβκέτ Εϊγκι, αντί για την ονομασία «μαύρος» χρησιμοποιεί τον ορισμό «πράσινος Τούρκος». Γράφει: «Όπως ο λευκός Τούρκος κοιτάζει μια μουσουλμάνα με καλυμμένο το πρόσωπο, έτσι κι ένας πράσινος Τούρκος κοιτά έναν που δεν νηστεύει στην περίοδο της νηστείας. Όπως είναι φυσικό το καλοκαίρι να έχουμε ζέστη, τον χειμώνα κρύο, κάποτε να φυσά, κάποτε να υπάρχει άπνοια, έτσι είναι φυσικό στην χώρα μας να έχουμε τις επιρροές και πιέσεις του ισλάμ. Προσπαθήστε να συνηθίσετε. Αν ο λευκός Τούρκος έχει το δικαίωμα να ασκεί πιέσεις, ο πράσινος Τούρκος δεν έχει;» Η περιγραφή του πράσινου Τούρκου δεν μας ικανοποίησε. Θα θέλαμε περισσότερες λεπτομέρειες.

Read more...

Η “Βαριοπούλα”,είχε “χτυπήσει” στο Αιγαίο.


Η αύξηση των παραβιάσεων του εναερίου χώρου κατά την περίοδο 2002-2003, αποτελούσε εφαρμογή του σχεδίου Βαριοπούλα , με στόχο την ένταση στις σχέσεις με την Αθήνα.

Τα έγγραφα που σιγά,σιγά αποκαλύπτονται από το Αρχηγείο του Στόλου στο Γκιολτζούκ, δημιουργούν νέα δεδομένα στην έρευνα για το σχέδιο Βαριοπούλα.

Ένα δισέλιδο έγγραφο με τον τίτλο ΣΧΕΔΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ORAJ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ, και ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ, με σήμανση EK-G LAHİKA-1, και διαβάθμιση ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, φέρει την υπογραφή του επιτελικού σμήναρχου Α. Μπερτάν Νογκαϊράλογλου.

Στο έγγραφο αυτό είναι γραμμένα τα εξής :
“Το Επιτελείο (σ.σ της Αεροπορίας) θα εμποδιστεί να μάθει για τις προετοιμασίες που γίνονται στις στρατιωτικές σχολές, θα διακοπεί κάθε είδους ροή πληροφοριών προς τον διοικητή.


Στην περίπτωση που μάθει κάτι για τις ετοιμασίες στις στρατιωτικές ακαδημίες, θα του ειπωθεί πως πρόκειται για ετοιμασίες για Παίγνιο Πολέμου, και αυτό το θέμα επειγόντως να μεταβιβαστεί με ιδιωτική κούριερ στις διοικήσεις των στρατιωτικών σχολών.
Θα διαμορφωθεί πίεση στον διοικητή για αύξηση του αριθμού των πτήσεων στο Αιγαίο, ενώ σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε επίπεδο θα του λέγεται πως αν χρειάζεται πρέπει να πάρει σκληρά μέτρα.

Κατά το έτος 2003 τα αεροπλάνα που πετάνε πάνω από το Αιγαίο – στην κατεύθυνση των επιθυμιών των μελών της Βαριοπούλας- εμφανίζουν μια απίστευτη αύξηση. Μάλιστα το 2003 λόγω των αυξανόμενων αερομαχιών η Ελλάδα κατήγγειλε τη Τουρκία στην Ε.Ε.

Στην Χουριέτ της 16-5-2003, η κατάσταση περιγράφεται στο άρθρο της Νουρ Μπατούρ ως εξής : ¨Η Ελληνική κυβέρνηση πήγε το θέμα και στο ΝΑΤΟ και για πρώτη φορά στην Ε.Ε. Ο εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ Πάνος Μπεγλίτης, δήλωσε πως ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου παρέδωσε στον Επίτροπο Διεύρυνσης της Ε.Ε. Γκίντερ Φερχόιγκεν επιστολή σχετικά με τις δραστηριότητες της Τουρκίας στο Αιγαίο.
Ο Μπεγλίτης τόνισε πως για πρώτη φορά η Αθήνα παρέδωσε έγγραφο στην Ε.Ε. σχετικά με το θέμα των παραβιάσεων και ανέφερε πως “στο κείμενο υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με την παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας στο FIR της Αθήνας, σχετικά με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, ενώ δίνεται βαρύτητα και στους κινδύνους που θα μπορούσαν να δημιουργηθούνε από το περιστατικό στην άσκηση Τρίαινα”.

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου, ισχυριζόμενος πως η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις της στο Αιγαίο αναρωτήθηκε “αν αρμόζει στην εικόνα των πολιτισμένων κρατών, η εικόνα των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο”.

Ο εκπρόσωπος Μπεγλίτης είπε πως τις επόμενες μέρες η Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα θα διαμαρτυρηθεί στο τουρκικό ΥΠΕΞ για τις δραστηριότητες της Τουρκίας στο Αιγαίο.
Το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε πως τα τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα παραβίασαν τον εναέριο χώρο το έτος 2000 440 φορές, το 2001 950 και το 2002 3200 φορές. Το υπουργείο υποστηρίζει πως τους τελευταίους πέντε μήνες ο αριθμός των παραβιάσεων έφτασε τις 1530”.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η κατακόρυφη αύξηση στις παραβιάσεις κατά τα έτη 2002 και 2003 έρχεται σε μια συγκυρία παράλληλης επιθυμίας των στρατιωτικών της Βαριοπούλας.

Μια μέρα μετά από αυτήν την είδηση, στις 17-5-2003 δημοσιεύεται πάλι στην Χουριέτ μια άλλη είδηση σχετικά με την ένταση στο Αιγαίο.
“Η Ελλάδα παρέδωσε νότα διαμαρτυρίας προς την Τουρκία, ισχυριζόμενη πως 25 τουρκικά μαχητικά στα πλαίσια της άσκησης Τρίαινα παραβίασαν 60 φορές τον ελληνικό εναέριο χώρο στην περιοχή μεταξύ Λήμνου και Μυτιλήνης.
Η νότα διαμαρτυρίας της Αθήνας προς την Τουρκία, διαβιβάστηκε χτες από τον ακόλουθο της Ελλάδας στην Άγκυρα Χριστόδουλο Λάζαρη, στο Τμήμα Αεροπορίας του υπουργείου Εξωτερικών”.
Πάλι δηλαδή η ένταση που εκδηλώνεται σε μια μέρα –στην κατεύθυνση των επιθυμιών των χουντικών της Βαριοπούλας- αντανακλάται στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Στις 10 Ιουνίου 2003 ο ισχυρισμός για την παρενόχληση είναι πολύ πιο σοβαρός. Ας συνεχίσουμε πάλι από την Χουριέτ.
¨Η Ελλάδα η οποία έφτασε το θέμα των ισχυρισμών της για αερομαχίες στο Αιγαίο μέχρι την Ε.Ε., χθες ισχυρίστηκε πως δύο τουρκικά F-16 παρενόχλησαν ένα επιβατικό αεροπλάνο.
Η Αθήνα ισχυρίζεται πως αεροπλάνο της Ολυμπιακής που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνας-Κωνσταντινούπολης παρενοχλήθηκε εντός του Ελληνικού εναερίου χώρου και στοχοποιώντας απευθείας τον τουρκικό στρατό είπε πως ¨Αυτό το περιστατικό προβάλει την αναγκαιότητα να αλλάξει ο ρόλος που παίζει ο στρατός στην Τουρκία¨.

Προφανώς η Ελλάδα ήξερε για την Βαριοπούλα εντός του τουρκικού στρατού και για αυτό καταδεικνύει απευθείας τον στρατό. Ενώπιον αυτής της κατάστασης το ερώτημα που έρχεται στο μυαλό είναι : Η παρενόχληση του επιβατικού αεροσκάφους είχε σχέση με τη Βαριοπούλα ;
Η Χουριέτ είχε βρει περίεργη την γλώσσα του κυβερνητικού εκπροσώπου της Ελλάδας :”
Ήταν περίεργο ότι ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στην ανακοίνωση του, διαχωρίζει την κυβέρνηση του Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν από τον τουρκικό στρατό και διαμαρτύρεται μόνο για τον τουρκικό στρατό”.

Στις 8 Οκτωβρίου 2003 πάλι στην εφημερίδα Χουριέτ είδηση σχετικά με ισχυρισμούς για εναέριες παραβιάσεις :
¨Η εφημερίδα Ελευθεροτυπία που εκδίδεται στη Αθήνα σε είδηση με τίτλο ¨58 παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα¨, ισχυρίζεται πως 26 τουρκικά μαχητικά τύπου F-16 παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο 58 φορές, και 26 φορές τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. ¨
Δεν είναι δυνατόν να απαντήσουμε ξεκάθαρα αν πίσω από όλες αυτές τις ειδήσεις για ¨Παρενόχληση στο Αιγαίο¨ υπήρχαν τα σχέδια έντασης της χούντας της Βαριοπούλας.
Έχοντας όμως τώρα ένα έγγραφο της Βαριοπούλας που ζητά την αύξηση των πτήσεων και της έντασης στο Αιγαίο, παρατηρούμε μια ενδιαφέρουσα ¨σύμπτωση¨…

tourkikanea.gr/

Read more...

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Οι ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονται στη γειτονιά μας, όπου η Ελλάδα φαίνεται να ξαναμπαίνει σε ρόλο παίκτη, ίσως μέσα στη δυστυχία που βιώνει ο τόπος να φέρουν κάποια χαμόγελα… Αν βέβαια εκμεταλλευτούμε σωστά τις αλλαγές σε σχέση με την ως τώρα πολιτική και τις επιλογές της Αμερικής και του Ισραήλ.
Η κρίση που προέκυψε με αφορμή εκείνη την αρμάδα τούρκων ακτιβιστών που πήγαινε βοήθεια στην αποκλεισμένη Γάζα έφερε σε αντιπαράθεση την Τουρκία με το Ισραήλ.

Και από κείνη τη στιγμή, αν και δεν αποκλείεται η κρίση να μεθοδεύτηκε από πλευράς Τελ Αβίβ, βλέποντας ότι η Άγκυρα θέλει να γίνει περιφερειακή δύναμη στην περιοχή, κάτι που εγκυμονεί κινδύνους για την επόμενη μέρα του κράτους των Εβραίων, το Ισραήλ προχωράει σε κινήσεις που δείχνουν ότι αλλάζει σελίδα.

Το ξαφνικό ταξίδι στην Αθήνα του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου, οι συναντήσεις με τον Παπανδρέου, οι στενοί δεσμοί με τη Λευκωσία, ο καθορισμός των μεταξύ τους ΑΟΖ, η συμφωνία για εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή τους, όπως και ο καθορισμός ΑΟΖ με Λίβανο και Συρία είναι τεράστιας σημασίας κινήσεις, που ανατρέπουν τα ως τώρα γεωπολιτικά δεδομένα στην περιοχή και τις σχέσεις με τα αραβικά κράτη.
Το Ισραήλ, που μέχρι σήμερα ήταν στριμωγμένο εδαφικά και μαχόταν για να κερδίσει κανένα βουνό, αποκτά πλέον άνετα θαλάσσια σύνορα και ΧΩΡΟ (!), από κει που είχε μόλις μια λωρίδα.
Και δεν κινδυνεύει με αποκλεισμό.
Ταυτόχρονα η αλλαγή στους δρόμους των αγωγών που ξεκινούν από Ιράκ, Ιράν και άλλα κράτη και το πέρασμά τους πλέον από το Ισραήλ διά θαλάσσης, μέσω Κύπρου και Κρήτης, προς Ευρώπη, για απεγκλωβισμό από την Τουρκία, είναι άλλη μια τεράστια στρατηγική κίνηση προοπτικής εκατονταετίας και πάνω.
Φυσικά το Ισραήλ δεν κινείται μόνο του. Δεν είναι η στροφή ξεκομμένη από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Όπως και από τους Ευρωπαίους, για να μην είναι όμηροι της Τουρκίας και της Ρωσίας.
Σ’ αυτούς τους νέους σχεδιασμούς και τις αναδιατάξεις στη γειτονιά μας, που αναβαθμίζεται σημαντικά, ρόλο έχουν επιφυλάξει και στην Ελλάδα. Λόγω της θέσης που κατέχει.
Και αυτό το σηματοδοτούν γεγονότα που άλλα έγιναν και άλλα επίκεινται. Και εδώ επισημαίνουν διεθνείς αναλυτές και οικονομικοί κύκλοι ότι πέραν της επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, είπε ότι «Το Ισραήλ γύρισε ΟΡΙΣΤΙΚΑ σελίδα με την Τουρκία», διαβεβαίωση που δεν ειπώθηκε χωρίς λόγο:
1. Ο κ. Παπανδρέου μόλις ανέλαβε, στην επίσκεψη που έκανε στην Αμερική, είχε συνάντηση με το πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι.
2. Μετά τον ισραηλινό πρωθυπουργό ακολούθησε επίσκεψη του ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών και αυτό σημαίνει πολλά!
3. Έχει προγραμματιστεί κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων των δύο χωρών στο Τελ Αβίβ και
4. τον άλλον μήνα, τον Φεβρουάριο, οργανώνει συνέδριο στην Αθήνα το εβραϊκό λόμπι και σύμφωνα με πληροφορίες θα έρθουν όλα τα πρώτα ονόματα (τραπεζίτες, μεγαλοεπιχειρηματίες, διαχειριστές funds, επενδυτές κ.ά.). Τυχαίο κι αυτό; Κάθε άλλο.
Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα; Ότι αν αυτήν τη στροφή που γίνεται στην καυτή περιοχή μας την αξιοποιήσουμε σωστά, τότε υπάρχουν μεγάλα περιθώρια να βγούμε μια ώρα γρηγορότερα από τον βυθό…
Και όπως προσθέτουν αυτοί που γνωρίζουν τη δύναμη του εβραϊκού λόμπι, όλα τα αραβικά κράτη, όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, έχουν εβραίους συμβούλους που μπορούν να κατευθύνουν επενδυτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.
Το ίδιο και όλο το εβραϊκό λόμπι, αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι υποδομές για υλοποίηση των πλαισίων τους.
Και εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης. Να διαμορφώσει πλαίσιο που δεν θα διώχνει τους ξένους και η γραφειοκρατία δεν θα θάβει για χρόνια επενδύσεις.
Αξίζει δε να σημειώσουμε αυτό που τονίζουν διεθνείς επενδυτικοί οίκοι: Μην περιμένετε επενδυτές από την Κίνα και Άραβες. Αυτοί που μπορούν να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι μόνο οι Εβραίοι!
Το σημειώνουμε χωρίς βέβαια να παίρνουμε και όρκο ότι έτσι είναι…
Ξαφνικά ήρεμος…
Όλα αυτά έχουν κάνει τον Παπανδρέου, λένε, να είναι πιο ήρεμος και άνετος… Και δεν φαίνεται να αγωνιά για τις εξελίξεις στην οικονομία.
Εξετέλεσε κατά κεραία το σχέδιο «επίθεση κατά του ευρώ» που είχε αναλάβει. Η κάθε κίνηση ήταν προγραμματισμένη, άφησε την Ελλάδα να φτάσει στο χείλος του γκρεμού.
Και αυτό επιβεβαιώνεται από τις αποκαλύψεις του τέως βρετανού πρωθυπουργού Γκόρντον Μπράουν, που στο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, γράφει ότι η Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2009 χρειαζόταν μόνο 30 δισ. ευρώ για να αντιμετωπίσει την κρίση και η κυβέρνηση δεν τα πήρε, αλλά άφησε να χειροτερέψει η κατάσταση, με αποτέλεσμα να ανέβουν οι ανάγκες στα 110 δισ. ευρώ! Τώρα ο κ. Παπανδρέου εισπράττει τα «ανταλλάγματα»…
Και πιστεύει ότι θα καταγραφεί ως… ο αναμορφωτής της Ελλάδας. Μόνο που ο κόσμος, καθημαγμένος πλέον, έχει άλλη άποψη. Και θα τη δείξει όταν στηθούν οι κάλπες…

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Read more...

Το Ισλάμ της ΝΑ Ευρώπης όργανο-τόξο της νεοοθωμανικής κοσμοθεωρίας


Tου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Καθηγητή Πανεπιστημίου, προέδρου Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού

Και της εξωτερικής πολιτικής του Α. Νταβούτογλου
Τα πειστήρια στη διατριβή Νταβούτογλου «Το στρατηγικό βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας»
Ο συγγραφέας, καθηγητής πανεπιστημίου και υπουργός Εξωτερικών τώρα της Τουρκίας είναι βαθύς γνώστης και αναλυτής-στοχαστής της παγκόσμιας και περιφερειακής ιστορίας της πολιτικής και του γεωπολιτικού και γεωοικονομικού χάρτου διαχρονικά της περιοχής μας.

Φυσικά, με τον δικό του οραματισμό, προς εξυπηρέτηση του περιφερειακού και του ευρύτερου κύρους της πατρίδος του. Απ’ αυτήν την άποψη είναι άξιος συγχαρητηρίων και σεβασμού των απόψεών του. Ως ΥΠΕΞ τώρα το όραμά του πασχίζει να κάμει πράξη. Αφού «πράξις εστί θεωρίας επίβασις».

1Η τουρκική νέα τάξη πραγμάτων προβάλλει εις βάρος του κύρους και του γοήτρου της Ελλάδος, αλλά και των περιφερειακών και ευρύτερων διεθνών σχέσεών της, ομοίως και των άλλων γειτονικών κρατών-εθνών.
Εξ ου ο Πρόεδρος της Συρίας, σε συνέντευξη πρόσφατη στη «Χουριέτ», έθεσε το ερώτημα εάν η Τουρκία επιθυμεί ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Οι δε ΗΠΑ προβληματίζονται με τις νεοοθωμανικές φαντασιώσεις Νταβούτογλου. Σύμφωνα, τουλάχιστον, με τον ενοχλητικό ιστότοπο Wikileaks του Τζ. Άσαντζ.

Τα θέματα της διατριβής πάμπολλα. Οι θέσεις του για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη ή Χερσόνησο του Αίμου (τα οθωμανικά Βαλκάνια) εξήψαν το ενδιαφέρον μας (σελ. 195-202, 229-238, 473-485).
Η περιοχή μάς είναι πολύ οικεία λόγω των αμέτρητων ερευνητικών αποστολών και επισκέψεών μας εκεί επί 50 χρόνια τώρα, ως ιστορικού, και δη εκκλησιαστικού ιστορικού, επί θεμάτων της περιοχής, κατόπιν και των διδακτορικών σπουδών μας στο Βελιγράδι (1963-1967).

Το όλο όραμα-οικοδόμημα του συγγραφέα για την περιοχή ερείδεται στο εκεί μουσουλμανικό στοιχείο πολυεθνικής υφής (βόσνιοι μουσουλμάνοι, αλβανοί μουσουλμάνοι, τουρκικές ή μουσουλμανικές κοινότητες και μειονότητες) «ως οθωμανικά κατάλοιπα» (σελ. 201). Ο συγγραφέας «συνδέει τώρα τη μοίρα του με την περιφερειακή ισχύ και τη βαρύτητα της Τουρκίας» (σελ. 477).

Οι μουσουλμανικοί θύλακοι, ενοποιημένοι πολιτισμικά, οικονομικά και συγκοινωνιακά, υπό τη διεθνή εγγυητική ομπρέλα της Τουρκίας (σελ. 475), είναι το ποθούμενο και το ζητούμενο του συγγραφέως.
Οι ενοποιημένοι θύλακοι: Βοσνία – Σαντζάκ Σερβίας – Κόσοβο – Αλβανία – Σκόπια – βουλγαρική Θράκη (την αποκαλεί Κίρτζαλι) και η ελληνική Θράκη (ως Δυτική Θράκη). Μόνο έτσι, κατά τον συγγραφέα, εξασφαλίζεται η κυριαρχία της Τουρκίας ως νεοοθωμανικής επικράτειας επί του ευρωπαϊκού τμήματός της στην Αν. Θράκη μέχρι Κωνσταντινουπόλεως, της Ειστανμπούλ (από το «Εις την πόλη»).

Γράφει: «Η ζώνη, που εξικνείται βορειοδυτικά και μέσω του άξονα Μπίχατς – Κεντρική Βοσνία – Ανατολική Βοσνία – Σαντζάκ – Κόσοβο – Αλβανία – Μακεδονία – Κίρτζαλι – Δυτική Θράκη καταλήγει στην Ανατολική Θράκη, έχει από τη σκοπιά της Τουρκίας τον χαρακτήρα ζωτικής αρτηρίας για τη βαλκανική γεωπολιτική και τον γεωπολιτισμό της» (σελ. 477).

Και η πολιτική «φαντασίωση» του συγγραφέως: «Σε αντίθετη περίπτωση, η δημογραφική αποσύνθεση αυτής της ζώνης και η εκκαθάρισή της θα συνεπάγεται τη μείωση της δραστηριότητας της Τουρκίας στα Βαλκάνια» (σελ. 478). Και «σε μια συγκυρία κατά την οποία οι Αλβανοί και οι Βόσνιοι (μουσουλμάνοι) δεν απολαμβάνουν σταθερότητα και επιρροή στα Βαλκάνια είναι αδύνατον η Τουρκία να αισθάνεται άνετα στην Ανατολική Θράκη και στη Μικρά Ασία» (σελ. 476).

Επιλέγει, προειδοποιώντας και την Ελλάδα: «Οι τουρκικές και μουσουλμανικές μειονότητες που διαβιούν στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στη Μακεδονία, στο Σαντζάκ (επαρχία της Σερβίας), στο Κόσοβο και στη Ρουμανία αποτελούν σημαντικά στοιχεία της βαλκανικής πολιτικής της Τουρκίας» (σελ. 200).

2Ποιος, αλήθεια, ο αντίπαλος του θεωρήματος-οικοδομήματος Νταβούτογλου; α. Σε πολιτικό σκηνικό. Γράφει: «Ένας ενδεχόμενος βαλκανικός συνασπισμός» (σελ. 201), «ένας συνασπισμός από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα» (σελ. 231), «μια αντιοθωμανική και αντιτουρκική εικόνα, η οποία επαναφέρεται στα Βαλκάνια κυρίως από τους Σέρβους και τους Έλληνες» (σελ. 475), «η αύξηση της επιρροής της Ελλάδος και της Ιταλίας επί της Αλβανίας εις βάρος της Τουρκίας» (σελ. 480), «ένας ενδεχόμενος σερβοελληνοβουλγαρικός συνασπισμός, που θα έχει συνέπεια την αύξηση των πιέσεων επί της στρατηγικής ζώνης, ζωτικής αρτηρίας της Τουρκίας στην περιοχή, στη διάλυση της Μακεδονίας και στην κατάρρευση των σχέσεων της Τουρκίας με τη Βοσνία και την Αλβανία» (σελ. 481-482). β. Σε θρησκευτικό επίπεδο.
Γράφει: «Για το ορθοδοξοσλαβικό πεδίο επιρροής, το οποίο αντικατοπτρίζει το ιδανικό της τρίτης Ρώμης των Ρώσων… που ξεκινώντας από τη Βεσαραβία κινείται νοτίως μέσω Βουλγαρίας και Σερβίας προς το Αιγαίο και την Αδριατική, έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την Ελλάδα» (σελ. 474).

Στην περίπτωση αυτή «η Τουρκία όχι μόνο θα χάσει την επιρροή που ασκεί στα Βαλκάνια έναντι της Ελλάδος, η οποία (ενν. επιχειρεί) μέσω του Πατριαρχείου του Φαναρίου, που με τη μικρή ρωμαίικη μειονότητα επιδιώκει να αποκτήσει οικουμενικό χαρακτήρα, και έναντι της Ρωσίας, η οποία επιχειρεί να ασκήσει επιρροή στους ορθοδόξους Σλάβους στην περιοχή των Βαλκανίων και του Καυκάσου, αλλά θα μείνει και δίχως στήριγμα εν όψει των ελληνικών και ρωσικών διεκδικήσεων στα Στενά» (σελ. 201).

3 Ποια τα συμπεράσματα από τις ανωτέρω θέσεις; Επί πολιτικού επιπέδου. Η ανατροπή των θέσεών του είναι παταγώδης. Η Ελλάδα ασκεί πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, προπαντός βαλκανική. Δεν έχει ανάγκη ειδικών συνασπισμών για δημιουργία θυλάκων στη βάση της θρησκείας, όπως επιχειρεί ο Νταβούτογλου. Η θρησκεία (εδώ το Ισλάμ) στην υπηρεσία της (νεοοθωμανικής) πολιτικής.

Επιχειρηματολογεί όμως έτσι για να εμπλέξει στους σχεδιασμούς του, μεταξύ άλλων, και την ελληνική μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Η ελληνική Θράκη λειτουργεί ως άμεσος προς την Τουρκία γεωπολιτικός, γεωστρατηγικός και γεωπολιτισμικός κρίκος μαζί με τη βουλγαρική Θράκη (Κίρτζαλι) στην όλη θυλακωτή αλυσίδα του φιδοειδούς μουσουλμανικού, εν πολλοίς φονταμενταλιστικού, βαλκανικού τόξου. Από την Τουρκία ως τη Βοσνία via Θράκης – Σκοπίων – Αλβανίας – Κοσόβου και σερβικού Σαντζακίου.

Επί το πρακτικότερο για την ελληνική Θράκη. Το Γ. Προξενείο Κομοτηνής, οι ψευδομουφτήδες, (στην Τουρκία διορίζονται, στην Ελλάδα απαιτεί από το Ερζερούμ ο Ερντογάν να εκλέγονται), οι μορφωτικοί σύλλογοι και όλο το άλλο δίκτυο των οργάνων του εκτουρκισμού in citu της ελληνικής μουσουλμανικής μειονότητάς μας αυτόν ακριβώς τον κρίκο επιχειρούν να σφυρηλατήσουν.
Αυτήν τη στρατηγική εξυπηρετούν. Πολύ περισσότερο σήμερα που ο μέντορας του νεοοθωμανικού αυτού τόξου στα σπλάχνα της Χερσονήσου του Αίμου είναι υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

4 Επιμένουμε στην εδώ έρευνά μας στο θρησκευτικό ζήτημα, στον ρόλο του Ισλάμ στην προώθηση του στρατηγικού διεθνούς βάθους της Τουρκίας, κατά το δόγμα Νταβούτογλου.
Ο κόσμος της Ορθοδοξίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (6 Πατριαρχεία και 3 Αυτοκέφαλες Εκκλησίες με μητρική αναφορά πνευματική στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και πολιτισμική στον βυζαντινό πολιτισμό) προσμετράται και συνυπολογίζεται σαφώς στα αρνητικά και στα ανασταλτικά στοιχεία εφαρμογής του δόγματός του.

Στο στόχαστρο του κ. καθηγητού κυρίως «το Πατριαρχείο του Φαναρίου, που με τη μικρή ρωμαίικη μειονότητα επιδιώκει οικουμενικό χαρακτήρα». Την οικουμενικότητα έχει στη φύση της η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως.

Τη μείωσή της «επιδιώκει» ο Νταβούτογλου. Γνωρίζει όμως, ως ιστορικός αναλυτής και στοχαστής και όχι ως προπαγανδιστής, ότι το «Πατριαρχείο Φαναρίου» Κωνσταντινουπόλεως, πέραν του ότι διά της Ιστορίας κέκτηται από τους θ. και ι. κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων, το δικαίωμα του πρωτοθρόνου και για τούτο οικουμενικού και προεδρεύοντος συντονιστικά στον κόσμο της Ορθοδοξίας σε καθαρά πνευματικά ζητήματα, ουδεμία έχει αρμοδιότητα αναμείξεως στα εσωτερικά της διοικήσεως και ζωής ζητήματά τους, προπαντός στις κρατικές εξουσίες των, ούτε και επιτρέπει, αντίστροφα, πολιτικές εξωτερικές αναμείξεις στα εσωτερικά του κατά τους θ. και ι. κανόνες.

Ο κ. Νταβούτογλου, προς εξυπηρέτηση του δόγματός του, στο οποίο εντάσσεται και η ελληνική Θράκη, ως Δυτική Θράκη, το εμφανίζει ως όργανο της Ελλάδος στα Βαλκάνια.
Από σκοπού πολιτικού – περιφερειακού. Διότι θέλει να το εμπλέξει στα πολιτικά γρανάζια της αμοιβαιότητας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, για να προσφέρει λύσεις σε κάποια ζητήματα του Πατριαρχείου (Χάλκη) και της Ομογένειας (περιουσίες αρπαγείσες κ.λπ.).
Είναι πρόθυμος για το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής Χάλκης (δείγμα καλής θελήσεως) κ.λπ., αλλά η Ελλάδα: α. Να αναγνωρίσει τους ψευτομουφτήδες της ελληνικής Θράκης, ρίχνοντας στον Καιάδα τους νομίμους, δι’ εκλογών από αντιπροσωπευτικό σώμα, μουφτήδες ως κρατικούς λειτουργούς, και
β. Να προσφερθεί στην Τουρκία, στο πιάτο, η μουσουλμανική της μειονότητα ως τουρκική, κατά στοιχειώδη παράβαση πολυμερών διεθνών συνθηκών προς ενσωμάτωσή της στο πρόγραμμα Νταβούτογλου περί του μουσουλμανικού θυλάκου της βαλκανικής ενδοχώρας.
Να ανταλλάξουμε δηλαδή την ελληνική Θράκη με τις αυτονόητες διεθνείς υποχρεώσεις της Τουρκίας εντός της επικράτειάς της έναντι των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων. Μεταξύ αυτών και της ρωμαίικης με το Πατριαρχείο. Η τακτική μάς θυμίζει την τουρκική λαϊκή ρήση: «Και ένοχος και δυνατός».

Εκπλήσσει, τέλος, η ωμή ομολογία του εξισλαμισμού και εκτουρκισμού της Μικράς Ασίας. Γράφει: «Για τους Σελτζούκους Ρούμελη ήταν η Μικρά Ασία, μετά την ολοκλήρωση όμως της διαδικασίας του εξισλαμισμού και του εκτουρκισμού της Μικράς Ασίας, οι Οθωμανοί άρχισαν να αποκαλούν Ρούμελη τα σημερινά Βαλκάνια» (σελ. 198, σημ.6). Ομιλεί γι’ αυτά τα Βαλκάνια, που θέλει υπό την άμεση επιρροή του διά της ιδίας μεθόδου του εκτουρκισμού μουσουλμανικών εθνικών μειονοτήτων προς εξασφάλιση, τάχα, της τουρκικής επικράτειας στην Ανατολική Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη ως τη Μικρά Ασία, ως εάν να κινδυνεύουν από Δυσμάς και Βορρά, από την Ελλάδα δηλαδή και τη Βουλγαρία.

5 Τα παραπάνω για τον πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του του υπουργείου Εξωτερικών και για την εθνική εξανάσταση της συνειδήσεως των Πανελλήνων για το τι μας επιφυλάσσει ο Νταβούτογλου. Τα ίδια οράματα ακούστηκαν στο Ερζερούμ, όπου το κύριο θέμα ήταν αυτό της διατριβής Νταβούτογλου: «Παγκόσμια τάξη και τάξη της περιοχής από την οπτική της Τουρκίας».

Η οικονομική κρίση, αργά ή γρήγορα, θα παρέλθει. Το Γένος μας επέζησε 400 χρόνια οθωμανικής τυραννίας και άλλες κατοχές πάμπτωχο, δούλο και μόνο, και τα κατάφερε.
Οι εθνικές όμως απώλειες δεν αναπληρώνονται. Ισχύει εδώ η λαϊκή ρήση: Με την απομάκρυνση «εκ του ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται». Και τότε θα κραυγάσουμε: «Η Θράκη εάλω». Αλλά επί του δόγματος Νταβούτογλου (και την εμπλοκή σ’ αυτό του Ισλάμ) θα επανέλθουμε.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Read more...

Αναγνώστες

About This Blog

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP